Câu hỏi của khách hàng: Không đóng đủ 5 năm theo thời hạn bảo hiểm thì được đền bù thế nào

Mình muốn hỏi về một số vấn đề BHYT, mình nhận được thẻ BHYT thì thấy có dòng “Thời điểm đủ 5 năm… ” Giả sử mình muốn nghỉ ngang thì có phải đền đủ 5 năm đó không ? Xin cảm ơn


Luật sư Tư vấn Luật bảo hiểm y tế  – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 17/01/2019

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề Trách nhiệm khi không đóng BHYT đủ 5 năm

  • Luật bảo hiểm y tế năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014
  • Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

3./ Luật sư trả lời Không đóng đủ 5 năm theo thời hạn bảo hiểm thì được đền bù thế nào

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, bảo hiểm y tế được định nghĩa là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện. Vào thời gian gần đây, để khuyến khích việc tham gia bảo hiểm y tế một cách tự nguyện, các tổ chức bảo hiểm có những ưu đãi cho những cá nhân đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục, do vậy, trên thẻ bảo hiểm y tế gần đây có xuất hiện thêm dòng chữ thể hiện về thời điểm mà chủ thể tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm.

Thời điểm đủ 5 năm này được xây dựng trên việc bảo hiểm y tế được quy định là một trong những loại bảo hiểm bắt buộc cho những đối tượng được quy định tại Điều 12 Luật bảo hiểm y tế, như là người lao động, sinh viên, học sinh,… Thời điểm ghi trên đây không phải là thời gian mà bạn/người sử dụng lao động/chủ thể có thẩm quyền đã đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng được ghi nhận trên thẻ bảo hiểm y tế. Đây là mốc thời gian đánh dấu việc chủ thể này đã tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm để các chủ thể có liên quan áp dụng những chính sách ưu tiên hơn cho người này so với các chủ thể khác tham gia bảo hiểm y tế chưa đủ 5 năm.

Do vậy, việc bạn không tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục do bạn nghỉ việc, hay nói cách khác là do bạn không thuộc đối tượng bắt buộc phải đóng bảo hiểm y tế nữa không phải là căn cứ để quỹ bảo hiểm y tế hay người sử dụng lao động hoặc chủ thể khác đền bù số tiền bảo hiểm y tế của “5 năm” được ghi trên bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, việc bạn tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục sẽ là cơ sở để bạn được hưởng những chế độ nhất định từ quỹ bảo hiểm y tế. Như:

Căn cứ điểm đ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì khi người tham gia bảo hiểm y tế từ đủ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, người này sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp người này tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến. Những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế dưới 5 năm sẽ không được chi trả số chi phí theo quy định này.

Ví dụ, theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì trong trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả vượt quá 06 tháng lương cơ sở được tính từ ngày 01 tháng 01, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi của người bệnh kể từ thời điểm người bệnh tham gia đủ 05 năm liên tục đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó. Nói cách khác, nếu người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục trở lên, người bệnh sẽ không được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi của người bệnh theo quy định này.

Tóm lại, trong trường hợp của bạn, việc bạn không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm do bạn ngừng việc sẽ không phải căn cứ làm bạn phải chi trả số tiền tương ứng với số tiền dùng để đóng trong 5 năm bảo hiểm y tế. Bởi, đây chỉ là mốc thời gian để quỹ bảo hiểm y tế và các chủ thể khác xác lập thêm chế độ ưu đãi cho người tham gia bảo hiểm y tế, không phải thời gian tối thiểu mà cá nhân phải tham gia bảo hiểm y tế.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com