Câu hỏi được gửi từ khách hàng: 17 tuổi phạm tội mua bán người thì chịu án nặng nhất là bao nhiêu năm

Mọi người giúp e với ạ!!!
T(17 tuổi ) rủ M (15 tuổi) và N (17 tuổi) lên khu vực biên giới làm thuê nhưng thực chất là lén lút đưa M và N qua biên giới rồi bán 2 cháu cho chủ chứa mại dâm người Trung Quốc lấy 40tr đồng. Hành vi phạm tội của T được quy định tại K2 Điều 150 và K2 Điều 151 BLHS
HỎI: T phải chịu hình phạt nặng nhất là bao nhiêu năm tù?


Luật sư Tư vấn Luật Hình sự – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 15  tháng 05 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi

Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

3./ Luật sư tư vấn

Đối với người chưa thành niên phạm tội (từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi) khi xử lý hình sự nhà nước luôn có chính sách bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tui và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lm, phát trin lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội. Trường hợp người dưới 17 tuổi có hành vi mua bán người qua biên giới, quy định về quyết định hình phạt được áp dụng với người có hành vi phạm tội như sau:

Trước hết, Căn cứ Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017, ở đây, T đã có hành vi phạm tội theo hai tội danh là Tội mua bán người và Tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Trường hợp này, Căn cứ Điều 103 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội như sau:

Điều 103. Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội

1. Khi xét xử cùng một lần người dưới 18 tuổi phạm nhiều tội thì Tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật này.

Nếu hình phạt chung là cải tạo không giam giữ thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 03 năm. Nếu hình phạt chung là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không được vượt quá 18 năm đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội và 12 năm đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội.

2. Đối với người dưới 18 tuổi phạm nhiều tội, có tội được thực hiện trước khi đủ 16 tuổi, có tội được thực hiện sau khi đủ 16 tuổi, thì việc tổng hợp hình phạt áp dụng như sau:

a) Nếu mức hình phạt đã tuyên đối với tội được thực hiện trước khi người đó đủ 16 tuổi nặng hơn hoặc bằng mức hình phạt đã tuyên đối với tội được thực hiện sau khi đủ 16 tuổi thì hình phạt chung không vượt quá mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Nếu mức hình phạt đã tuyên đối với tội được thực hiện sau khi người đó đủ 16 tuổi nặng hơn mức hình phạt đã tuyên đối với tội được thực hiện trước khi đủ 16 tuổi thì hình phạt chung không vượt quá mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Đối với người phạm nhiều tội, có tội được thực hiện trước khi đủ 18 tuổi, có tội được thực hiện sau khi đủ 18 tuổi, thì việc tổng hợp hình phạt áp dụng như sau:

a) Nếu mức hình phạt Tòa án tuyên đối với tội được thực hiện khi người đó chưa đủ 18 tuổi nặng hơn hoặc bằng mức hình phạt áp dụng đối với tội được thực hiện khi người đó đã đủ 18 tuổi, thì hình phạt chung không được vượt quá mức hình phạt cao nhất quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Nếu mức hình phạt Tòa án tuyên đối với tội được thực hiện khi người đó đã đủ 18 tuổi nặng hơn mức hình phạt áp dụng đối với tội thực hiện khi người đó chưa đủ 18 tuổi thì hình phạt chung áp dụng như đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội.”

Vậy, căn cứ theo quy định pháp luật nêu trên, Đối với trường hợp T đã 17 tuổi có hành vi phạm tội nêu trên, T không thuộc trường hợp sẽ được miễn trách nhiệm hình sự. Với trường hợp này, T đã thực hiện hành vi thuộc vào hai tội danh khác nhau, trên cơ sở quy định về mức hình phạt của T theo quy định của pháp luật đối với mỗi tội danh. Tuy nhiên, T thuộc trường hợp người phạm tội dưới 18 tuổi, nên khi tổng hợp hình phạt của hai tội danh để quyết định hình phạt và ra bản án, tổng mức hình phạt sẽ bằng hình phạt của mỗi tội danh do Hội đồng xét xử quyết định cộng với nhau, nếu tổng hai hình phạt của hai tội danh hơn 18 năm tù, hình phạt của T sẽ là 18 năm tù theo quy định pháp luật đối với trường hợp tổng hợp hình phạt do người chưa thành niên phạm tội.

Với những tư vấn về câu hỏi 17 tuổi phạm tội mua bán người thì chịu án nặng nhất là bao nhiêu năm, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Bài liên quan:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com