Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ

Thu thập chứng cứ là hoạt động quan trọng nhất của Tòa án trong việc giải quyết vụ án dân sự. Pháp luật quy định trong trường hợp đương sự không thể tự mình thu thập chứng cứ, có thể làm đơn yêu cầu tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ. Đơn yêu cầu có thể có nội dung như sau:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN THU THẬP CHỨNG CỨ

(V/v: Thu thập chứng cứ)

– Căn cứ Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015;

Kính gửi: – TÒA ÁN NHÂN DÂN …….

Tên tôi là:…………………………………… Sinh năm:………

Chứng minh nhân dân số:………………………….. do CA……………… cấp ngày…./…./……..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:…………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………….

Tôi xin trình bày sự việc sau:

………………………………………

(Trình bày về nguyên nhân, lý do dẫn tới việc làm đơn yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ)

Ví dụ:

Ngày …/…/…, tôi có gửi đơn khởi kiện đến Tòa yêu cầu giải quyết vụ tranh chấp quyền sử dụng đất giữa gia đình tôi và gia đình ông A. Cụ thể, gia đình ông A đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích đất lớn hơn so với thực tế sử dụng, và lấn sang phần đất của gia đình tôi. Tuy nhiên, khi tôi yêu cầu cán bộ địa chính đo đạc lại diện tích đất của gia đình ông A thì họ nhiều lần gây khó dễ và không thực hiện. Quá trình thu thập chứng cứ chứng minh quyền sử dụng đất cấp cho gia đình ông A là sai diện tích gặp nhiều khó khăn.

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 97 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015:

“1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình thu thập tài liệu, chứng cứ bằng những biện pháp sau đây:

e) Yêu cầu Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ nếu đương sự không thể thu thập tài liệu, chứng cứ;…”

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Tòa xem xét, tiến hành thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan để vụ tranh chấp được giải quyết một cách nhanh chóng, công minh và chính xác.

Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

 (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Đơn yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ

Thu thập chứng cứ là hoạt động quan trọng nhất của Tòa án trong việc giải quyết vụ án dân sự. Pháp luật quy định trong trường hợp đương sự không thể tự mình thu thập chứng cứ, có thể làm đơn yêu cầu tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ. Đơn yêu cầu có thể có nội dung như sau:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN THU THẬP CHỨNG CỨ

(V/v: Thu thập chứng cứ)

– Căn cứ Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015;

Kính gửi: – TÒA ÁN NHÂN DÂN …….

Tên tôi là:…………………………………… Sinh năm:………

Chứng minh nhân dân số:………………………….. do CA……………… cấp ngày…./…./……..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:…………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………….

Tôi xin trình bày sự việc sau:

………………………………………

(Trình bày về nguyên nhân, lý do dẫn tới việc làm đơn yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ)

Ví dụ:

Ngày …/…/…, tôi có gửi đơn khởi kiện đến Tòa yêu cầu giải quyết vụ tranh chấp quyền sử dụng đất giữa gia đình tôi và gia đình ông A. Cụ thể, gia đình ông A đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích đất lớn hơn so với thực tế sử dụng, và lấn sang phần đất của gia đình tôi. Tuy nhiên, khi tôi yêu cầu cán bộ địa chính đo đạc lại diện tích đất của gia đình ông A thì họ nhiều lần gây khó dễ và không thực hiện. Quá trình thu thập chứng cứ chứng minh quyền sử dụng đất cấp cho gia đình ông A là sai diện tích gặp nhiều khó khăn.

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 97 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015:

“1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình thu thập tài liệu, chứng cứ bằng những biện pháp sau đây:

e) Yêu cầu Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ nếu đương sự không thể thu thập tài liệu, chứng cứ;…”

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Tòa xem xét, tiến hành thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan để vụ tranh chấp được giải quyết một cách nhanh chóng, công minh và chính xác.

Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

 (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com