Mẫu Tờ trình xin lắp điện 3 pha


BỘ GD&ĐT

TRƯỜNG………………..

Số:……../……………………

V/v: Xin lắp điện 3 pha

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……., ngày……tháng……năm……

TỜ TRÌNH XIN LẮP ĐIỆN 3 PHA

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY ĐIỆN LỰC………………………………………………….

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường…………………..đang tiến hành hoàn thiện để đưa vào sử dụng các phòng học và phòng chức năng trong khu. Dự kiến vào khoảng cuối tháng……/……, bên thi công sẽ tiến hành bàn giao toàn bộ công trình cho nhà trường sử dụng.

Để tạo điều kiện cho nhà trường sử dụng các thiết bị điện được ổn đinh và đảm bảo đúng thời gian về kế hoạch học tập

Vì vậy trường…………….chúng tôi kính đề nghị Ban lãnh đạo công ty Điện lực……………..xem xét, giải quyết và tạo điều kiện cho nhà trường được lắp đặt công trình điện ba pha để đảm bảo cho việc sử dụng điện hàng ngày cho nhà trường được ổn định

Kính mong Sở giáo dục và đào tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin trọng thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Công ty điện lực…………………;

– Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Tờ trình xin lắp điện 3 pha


BỘ GD&ĐT

TRƯỜNG………………..

Số:……../……………………

V/v: Xin lắp điện 3 pha

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……., ngày……tháng……năm……

TỜ TRÌNH XIN LẮP ĐIỆN 3 PHA

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY ĐIỆN LỰC………………………………………………….

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường…………………..đang tiến hành hoàn thiện để đưa vào sử dụng các phòng học và phòng chức năng trong khu. Dự kiến vào khoảng cuối tháng……/……, bên thi công sẽ tiến hành bàn giao toàn bộ công trình cho nhà trường sử dụng.

Để tạo điều kiện cho nhà trường sử dụng các thiết bị điện được ổn đinh và đảm bảo đúng thời gian về kế hoạch học tập

Vì vậy trường…………….chúng tôi kính đề nghị Ban lãnh đạo công ty Điện lực……………..xem xét, giải quyết và tạo điều kiện cho nhà trường được lắp đặt công trình điện ba pha để đảm bảo cho việc sử dụng điện hàng ngày cho nhà trường được ổn định

Kính mong Sở giáo dục và đào tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin trọng thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Công ty điện lực…………………;

– Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com