Mẫu Tờ trình về việc phê duyệt dự toán


CÔNG TY …….

Số : …/….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN

(V/v: Phê duyệt dự toán)

Kính gửi : Ban lãnh đạo Công ty ……

Sau khi nghiên cứu dự án ….. , Phòng tài chính trình dự toán chi tiết của …. với các nội dung như sau :

 1. Cơ quan thực hiện :
 • …..
 1. Cơ quan lập dự toán :
 • …..
 1. Kinh phí :
 • Tổng cộng :

Bao gồm :

 • Chi phí …… : …….
 • Chi phí ……. :…….
 • Chi phí ……. :…….
 • Chi phí ……. :…….
 • Chi phí khác có liên quan : ….
 • Chi phí dự phòng : …
 1. Nguồn vốn :
 • ……
 • ……

Kính đề nghị Ban Giám đốc Công ty …… xem xét , phê duyệt dự toán của ……

Nơi nhận:                                                                           Đơn vị đề xuất

– …….;                                                                               (Ký tên đóng dấu)

– Lưu..

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Tờ trình về việc phê duyệt dự toán


CÔNG TY …….

Số : …/….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN

(V/v: Phê duyệt dự toán)

Kính gửi : Ban lãnh đạo Công ty ……

Sau khi nghiên cứu dự án ….. , Phòng tài chính trình dự toán chi tiết của …. với các nội dung như sau :

 1. Cơ quan thực hiện :
 • …..
 1. Cơ quan lập dự toán :
 • …..
 1. Kinh phí :
 • Tổng cộng :

Bao gồm :

 • Chi phí …… : …….
 • Chi phí ……. :…….
 • Chi phí ……. :…….
 • Chi phí ……. :…….
 • Chi phí khác có liên quan : ….
 • Chi phí dự phòng : …
 1. Nguồn vốn :
 • ……
 • ……

Kính đề nghị Ban Giám đốc Công ty …… xem xét , phê duyệt dự toán của ……

Nơi nhận:                                                                           Đơn vị đề xuất

– …….;                                                                               (Ký tên đóng dấu)

– Lưu..

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com