Tờ trình về việc khen thưởng: văn bản được cá nhân, tổ chức cấp dưới sử dụng để đề nghị cấp trên xem xét về việc khen thưởng đối với một cá nhân hoặc một tổ chức cụ thể

Mẫu Tờ trình về việc khen thưởng


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG

Kính gửi : – Đồng chí ……….. – Chủ tịch UBND …….

–  Căn cứ Luật thi đua khen thưởng 2003;

– Luật thi đua khen thưởng sửa đổi 2005;

-Luật thi đua khen thưởng sửa đổi 2013;

– Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn  Luật thi đua , khen thưởng ;

-Quyết định …/…./…-….. ban hành quy chế thi đua , khen thưởng của …..

– Biên bản ghi kết qủa cuộc họp ngày….tháng ….năm 20…của Hội đồng thi đua khen thưởng …

Xét thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm …..và từ năm …..đến năm…., của các tập thể và cá nhân thuộc đơn vị……;

Đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng …. xét duyệt thành tích đề nghị Chủ tịch UBND …. khen thưởng cho….tập thể và….cá nhân thuộc… với các hình thức cụ thể như sau:

  1. Tập thể lao động xuất sắc cho ….tập thể, trong tổng số …..Tập thể lao động tiên tiến, về thành tích thi đua năm …;
  2. Bằng khen UBND … cho ….tập thể, tiêu biểu trong số …. tập thể có 2 năm liền (…-…) đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc;

III. Bằng khen UBND …. cho…cá nhân, tiêu biểu trong tổng số…..cá nhân có 2 năm liền (……- ..…) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;

  1. Chiến sĩ thi đua cấp ….. cho…cá nhân (giai đoạn … -…);
  2. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho ….tập thể và ….cá nhân;
  3. Huân chương Lao động hạng ba cho ….tập thể và ….cá nhân;

VII. Huân chương Lao động hạng nhì cho ….tập thể và ….cá nhân;

VIII. Huân chương Lao động hạng nhất cho ….tập thể và ….cá nhân;

Kính đề nghị Đồng chí …. – Chủ tịch UBND ….. xem xét quyết định

Nơi nhận:                                                                        Thủ trưởng đơn vị, đia phương

– …….;                                                                                         (Ký tên đóng dấu)

– Lưu…

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Tờ trình về việc khen thưởng: văn bản được cá nhân, tổ chức cấp dưới sử dụng để đề nghị cấp trên xem xét về việc khen thưởng đối với một cá nhân hoặc một tổ chức cụ thể

Mẫu Tờ trình về việc khen thưởng


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG

Kính gửi : – Đồng chí ……….. – Chủ tịch UBND …….

–  Căn cứ Luật thi đua khen thưởng 2003;

– Luật thi đua khen thưởng sửa đổi 2005;

-Luật thi đua khen thưởng sửa đổi 2013;

– Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn  Luật thi đua , khen thưởng ;

-Quyết định …/…./…-….. ban hành quy chế thi đua , khen thưởng của …..

– Biên bản ghi kết qủa cuộc họp ngày….tháng ….năm 20…của Hội đồng thi đua khen thưởng …

Xét thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm …..và từ năm …..đến năm…., của các tập thể và cá nhân thuộc đơn vị……;

Đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng …. xét duyệt thành tích đề nghị Chủ tịch UBND …. khen thưởng cho….tập thể và….cá nhân thuộc… với các hình thức cụ thể như sau:

  1. Tập thể lao động xuất sắc cho ….tập thể, trong tổng số …..Tập thể lao động tiên tiến, về thành tích thi đua năm …;
  2. Bằng khen UBND … cho ….tập thể, tiêu biểu trong số …. tập thể có 2 năm liền (…-…) đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc;

III. Bằng khen UBND …. cho…cá nhân, tiêu biểu trong tổng số…..cá nhân có 2 năm liền (……- ..…) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;

  1. Chiến sĩ thi đua cấp ….. cho…cá nhân (giai đoạn … -…);
  2. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho ….tập thể và ….cá nhân;
  3. Huân chương Lao động hạng ba cho ….tập thể và ….cá nhân;

VII. Huân chương Lao động hạng nhì cho ….tập thể và ….cá nhân;

VIII. Huân chương Lao động hạng nhất cho ….tập thể và ….cá nhân;

Kính đề nghị Đồng chí …. – Chủ tịch UBND ….. xem xét quyết định

Nơi nhận:                                                                        Thủ trưởng đơn vị, đia phương

– …….;                                                                                         (Ký tên đóng dấu)

– Lưu…

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com