Tờ trình về công tác cán bộ : văn bản được cá nhân , tổ chức cấp dưới  sử dụng để trình bày về hoạt động công tác cán bộ với cấp trên  có thẩm quyền

Mẫu Tờ trình về công tác cán bộ


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

TỜ TRÌNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Kính gửi : – Đồng chí ……….. – Chủ tịch UBND …….

–  Căn cứ Quy định 179-QĐ/TW về chế độ kiểm tra ,  giám sát công tác cán bộ

Xét theo hoạt động kiểm tra công tác cán bộ định kỳ của Đảng ủy và cán bộ ….. về các nội dung như sau :

Đối với Đảng ủy :

 1. Công tác tuyển dụng cán bộ :
 • Công tác thi tuyển để tuyển dụng cán bộ : …..
 • Việc thực hiện nguyên tắc, quy trình tuyển dụng cán bộ: …..
 • Việc đảm bảo đủ tiêu chuẩn đối với cán bộ được tuyển dụng: …..
 1. Công tác đánh giá cán bộ :
 • Việc thực hiện nguyên tắc, quy trình và phương pháp đánh giá, xếp loại cán bộ :…
 • Việc cụ thể hoá tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ của cấp ủy, tổ chức đảng : ….
 • Việc đánh giá cán bộ trước khi quy hoạch, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm cán bộ và phong, thăng quân hàm, khen thưởng huân chương bậc cao: …
 1. Công tác quy hoạch cán bộ :
 • Việc rà soát, thẩm định cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch: ….
 • Việc bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, uy tín cán bộ trước khi quy hoạch: ….
 • Việc quy hoạch gắn với luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ : …..
 1. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ :
 • Việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch và theo chức danh: …
 • Việc bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng: …
 • Việc chuẩn hoá trình độ, kiến thức cho cán bộ đương chức và cán bộ dự nguồn trong quy hoạch: …
 • Việc thực hiện chế độ học tập, bồi dưỡng hằng năm đối với cán bộ: ….
 1. Công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử
 • Việc thực hiện nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và phong, thăng quân hàm: ….
 • Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thi tuyển để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý: ….
 • Việc bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử: ….
 • Việc thực hiện quy trình giới thiệu cán bộ ứng cử, bầu cử và bổ nhiệm : …
 • Việc thực hiện các quy định về kê khai, thẩm tra việc kê khai tài sản của cán bộ được giới thiệu ứng cử, bầu cử, bổ nhiệm và phong, thăng quân hàm, khen thưởng huân chương bậc cao : ….
 1. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ
 • Việc bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện điều động, luân chuyển cán bộ : ….
 • Việc theo dõi, nhận xét, đánh giá cán bộ khi điều động, luân chuyển và bố trí, sử dụng cán bộ sau điều động, luân chuyển : ….
 • Việc luân chuyển cán bộ kết hợp với bố trí một số chức danh lãnh đạo không là người địa phương theo quy định : …..
 1. Việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ
 • Về trách nhiệm của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân người đứng đầu trong phân công, phân cấp quản lý cán bộ : ….
 • Về trách nhiệm quản lý cán bộ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp khi xảy ra vi phạm : ….
 • Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về phân công, phân cấp quản lý cán bộ : …..
 1. Việc thực hiện chính sách cán bộ
 • Việc thực hiện chính sách về lương, thưởng, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ : …..
 • Việc bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch công chức, viên chức : …..
 1. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ
 • Việc rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ : ….
 • Việc thực hiện công tác cán bộ đối với người có vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay : …..

Đối với cán bộ :

 1. Điều kiện tiêu chuẩn :
 • ….
 • ….
 • ….
 1. Chấp hành và thực hiện các quyết định của tập thể về công tác trong lĩnh vực :
 • …..
 • …..
 • …..
 • …..
 1. Ý kiến về các nội dung về công tác cán bộ :
 • ….
 • ….
 • ….
 1. Ưu điểm và biện pháp phát huy :
 • …..
 • …..
 • …..
 1. Khuyết điểm và biện pháp sửa chữa , khắc phục :
 • …..
 • …..
 • …..

Kính đề nghị Đồng chí …. – Chủ tịch UBND ….. xem xét quyết định

Nơi nhận:                                                               Thủ trưởng đơn vị, đia phương

– …….;                                                                                (Ký tên đóng dấu)

– Lưu…

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Tờ trình về công tác cán bộ : văn bản được cá nhân , tổ chức cấp dưới  sử dụng để trình bày về hoạt động công tác cán bộ với cấp trên  có thẩm quyền

Mẫu Tờ trình về công tác cán bộ


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

TỜ TRÌNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Kính gửi : – Đồng chí ……….. – Chủ tịch UBND …….

–  Căn cứ Quy định 179-QĐ/TW về chế độ kiểm tra ,  giám sát công tác cán bộ

Xét theo hoạt động kiểm tra công tác cán bộ định kỳ của Đảng ủy và cán bộ ….. về các nội dung như sau :

Đối với Đảng ủy :

 1. Công tác tuyển dụng cán bộ :
 • Công tác thi tuyển để tuyển dụng cán bộ : …..
 • Việc thực hiện nguyên tắc, quy trình tuyển dụng cán bộ: …..
 • Việc đảm bảo đủ tiêu chuẩn đối với cán bộ được tuyển dụng: …..
 1. Công tác đánh giá cán bộ :
 • Việc thực hiện nguyên tắc, quy trình và phương pháp đánh giá, xếp loại cán bộ :…
 • Việc cụ thể hoá tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ của cấp ủy, tổ chức đảng : ….
 • Việc đánh giá cán bộ trước khi quy hoạch, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm cán bộ và phong, thăng quân hàm, khen thưởng huân chương bậc cao: …
 1. Công tác quy hoạch cán bộ :
 • Việc rà soát, thẩm định cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch: ….
 • Việc bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, uy tín cán bộ trước khi quy hoạch: ….
 • Việc quy hoạch gắn với luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ : …..
 1. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ :
 • Việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch và theo chức danh: …
 • Việc bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng: …
 • Việc chuẩn hoá trình độ, kiến thức cho cán bộ đương chức và cán bộ dự nguồn trong quy hoạch: …
 • Việc thực hiện chế độ học tập, bồi dưỡng hằng năm đối với cán bộ: ….
 1. Công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử
 • Việc thực hiện nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và phong, thăng quân hàm: ….
 • Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thi tuyển để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý: ….
 • Việc bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử: ….
 • Việc thực hiện quy trình giới thiệu cán bộ ứng cử, bầu cử và bổ nhiệm : …
 • Việc thực hiện các quy định về kê khai, thẩm tra việc kê khai tài sản của cán bộ được giới thiệu ứng cử, bầu cử, bổ nhiệm và phong, thăng quân hàm, khen thưởng huân chương bậc cao : ….
 1. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ
 • Việc bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện điều động, luân chuyển cán bộ : ….
 • Việc theo dõi, nhận xét, đánh giá cán bộ khi điều động, luân chuyển và bố trí, sử dụng cán bộ sau điều động, luân chuyển : ….
 • Việc luân chuyển cán bộ kết hợp với bố trí một số chức danh lãnh đạo không là người địa phương theo quy định : …..
 1. Việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ
 • Về trách nhiệm của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân người đứng đầu trong phân công, phân cấp quản lý cán bộ : ….
 • Về trách nhiệm quản lý cán bộ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp khi xảy ra vi phạm : ….
 • Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về phân công, phân cấp quản lý cán bộ : …..
 1. Việc thực hiện chính sách cán bộ
 • Việc thực hiện chính sách về lương, thưởng, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ : …..
 • Việc bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch công chức, viên chức : …..
 1. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ
 • Việc rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ : ….
 • Việc thực hiện công tác cán bộ đối với người có vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay : …..

Đối với cán bộ :

 1. Điều kiện tiêu chuẩn :
 • ….
 • ….
 • ….
 1. Chấp hành và thực hiện các quyết định của tập thể về công tác trong lĩnh vực :
 • …..
 • …..
 • …..
 • …..
 1. Ý kiến về các nội dung về công tác cán bộ :
 • ….
 • ….
 • ….
 1. Ưu điểm và biện pháp phát huy :
 • …..
 • …..
 • …..
 1. Khuyết điểm và biện pháp sửa chữa , khắc phục :
 • …..
 • …..
 • …..

Kính đề nghị Đồng chí …. – Chủ tịch UBND ….. xem xét quyết định

Nơi nhận:                                                               Thủ trưởng đơn vị, đia phương

– …….;                                                                                (Ký tên đóng dấu)

– Lưu…

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com