Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Tờ trình kiến nghị nâng cấp xe nâng hàng hóa


CÔNG TY X

 

TRƯỞNG KHO A

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

TỜ TRÌNH KIẾN NGHỊ NÂNG CẤP XE NÂNG HÀNG HÓA

Về việc kiến nghị nâng cấp xe nâng hàng hóa

Kính gửi: Trưởng phòng Vật tư

          Thời gian gần đây, cùng với sự gia tăng dân cư trên địa bàn thành phố, nhu cầu mua bán hàng hóa qua mạng của người dân đang gia tăng nhanh chóng. Theo báo cáo của quản lí kho A thuộc địa phận quận B, cơ sở vật chất phục vụ vận chuyển hàng hóa tại đây đã cũ và đang xuống cấp nghiêm trọng, kéo theo hiệu quả làm việc bị suy giảm.

Bộ phận quản lí kho A đánh giá và cho biết 10 xe nâng hàng hóa hãng… sản xuất năm… hiện đã lỗi thời và không còn đủ sức thực hiện công việc sắp xếp, nâng dỡ đồ tại kho, gây nhiều khó khăn cho nhân viên kho trong vài tuần trở lại đây.

Xét thấy việc nâng cấp trang thiết bị là cần thiết để công việc được thực hiện được năng suất nhất, kho A kiến nghị nâng cấp xe nâng hàng hóa của kho. Cụ thể, kho A cần 20 xe nâng hàng hóa hãng… sản xuất năm… để có thể đáp ứng được khối lượng công việc đang cần thực hiện.

Kính mong Trưởng phòng Vật tư xem xét và giải quyết.

Nơi nhận:

-Như trên;

– Lưu VP.

TRƯỞNG KHO

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Tờ trình kiến nghị nâng cấp xe nâng hàng hóa


CÔNG TY X

 

TRƯỞNG KHO A

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

TỜ TRÌNH KIẾN NGHỊ NÂNG CẤP XE NÂNG HÀNG HÓA

Về việc kiến nghị nâng cấp xe nâng hàng hóa

Kính gửi: Trưởng phòng Vật tư

          Thời gian gần đây, cùng với sự gia tăng dân cư trên địa bàn thành phố, nhu cầu mua bán hàng hóa qua mạng của người dân đang gia tăng nhanh chóng. Theo báo cáo của quản lí kho A thuộc địa phận quận B, cơ sở vật chất phục vụ vận chuyển hàng hóa tại đây đã cũ và đang xuống cấp nghiêm trọng, kéo theo hiệu quả làm việc bị suy giảm.

Bộ phận quản lí kho A đánh giá và cho biết 10 xe nâng hàng hóa hãng… sản xuất năm… hiện đã lỗi thời và không còn đủ sức thực hiện công việc sắp xếp, nâng dỡ đồ tại kho, gây nhiều khó khăn cho nhân viên kho trong vài tuần trở lại đây.

Xét thấy việc nâng cấp trang thiết bị là cần thiết để công việc được thực hiện được năng suất nhất, kho A kiến nghị nâng cấp xe nâng hàng hóa của kho. Cụ thể, kho A cần 20 xe nâng hàng hóa hãng… sản xuất năm… để có thể đáp ứng được khối lượng công việc đang cần thực hiện.

Kính mong Trưởng phòng Vật tư xem xét và giải quyết.

Nơi nhận:

-Như trên;

– Lưu VP.

TRƯỞNG KHO

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com