Mẫu Tờ khai đăng ký thuê đất

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….ngày….tháng….năm

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ ĐẤT

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

…………………………………………………………………………….

Tên tổ chức:………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………….. Điện thoại:…………………………………………..

Khu đất đáng sử dụng theo Quyết định giao đất (số, ngày, tháng, năm):

……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm:…………………………………………………………………………………………………..

Diện tích (m2):……………………………………………………………………………………………

Thời hạn giao đất (năm):……………………………………………………………………………..

Mục đích sử dụng:

Đề nghị đăng ký chuyển sang thuê đất:…………………………………………………………

Thời hạn thuê đất (năm):…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Phương thức trả tiền thuê đất:……………………………………………………………………..

Đề nghị khác:…………………………………………………………………………………………….

Cam kết:

  • Sử dụng đất đúng mục đích đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;
  • Trả tiền thuê đất đầy đủ đúng hạn;
  • Các cam kết khác (nếu có):…………………………………………………………………………

Đại diện tổ chức xin thuê đất

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Tờ khai đăng ký thuê đất

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….ngày….tháng….năm

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ ĐẤT

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

…………………………………………………………………………….

Tên tổ chức:………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………….. Điện thoại:…………………………………………..

Khu đất đáng sử dụng theo Quyết định giao đất (số, ngày, tháng, năm):

……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm:…………………………………………………………………………………………………..

Diện tích (m2):……………………………………………………………………………………………

Thời hạn giao đất (năm):……………………………………………………………………………..

Mục đích sử dụng:

Đề nghị đăng ký chuyển sang thuê đất:…………………………………………………………

Thời hạn thuê đất (năm):…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Phương thức trả tiền thuê đất:……………………………………………………………………..

Đề nghị khác:…………………………………………………………………………………………….

Cam kết:

  • Sử dụng đất đúng mục đích đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;
  • Trả tiền thuê đất đầy đủ đúng hạn;
  • Các cam kết khác (nếu có):…………………………………………………………………………

Đại diện tổ chức xin thuê đất

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com