Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Các tổ chức kinh doanh bảo hiểm, nội dung hoạt động kinh doanh bảo hiểm


Luật sư Tư vấn Luật Kinh doanh bảo hiểm – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 30 tháng 08 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Các tổ chức kinh doanh bảo hiểm, nội dung hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Luật số 12/VBHN-VPQH năm 2013 Luật kinh doanh bảo hiểm

3./ Luật sư tư vấn

Hiện nay, các tổ chức kinh doanh bảo hiểm ngày càng trở nên đông đảo do đó các quy định về tổ chức kinh doanh bảo hiểm cũng được các nhà làm luật chú trọng hơn, những quy định được ban hành để điều chỉnh vấn đề trên cũng ngày càng được làm rõ hơn trong các văn bản pháp luật. Hiện nay, các tổ chức kinh doanh bảo hiểm và nội dung hoạt động kinh doanh bảo hiểm được điều chỉnh bởi các quy định sau:

Theo quy định tại Điều 59 Luật Kinh doanh bảo hiểm thì tổ chức kinh doanh bảo hiểm bao gồm: Công ty cổ phần bảo hiểm; công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm, hợp tác xã bảo hiểm và tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Nội dung hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng được quy định tại Điều 60 Luật Kinh doanh bảo hiểm, cụ thể như sau:

“Điều 60 Nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

1.Nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm:

a)Kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm;

b)Đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất;

c)Giám định tổn thất;

d)Đại lý giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn;

đ)Quản lý quỹ và đầu tư vốn;

e)Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

2.Doanh nghiệp bảo hiểm không được phép đồng thời kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ, trừ trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người bổ trợ cho bảo hiểm nhân thọ.”

Như vậy, việc phát triển của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm là điều tốt nhưng các tổ chức tiến hành kinh doanh bảo hiểm và nội dung hoạt động của các tổ chức này vẫn cần phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Với những tư vấn về câu hỏi Các tổ chức kinh doanh bảo hiểm, nội dung hoạt động kinh doanh bảo hiểm, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com