Câu hỏi của khách hàng: Nộp thừa thuế thu nhập cá nhân có được lấy lại không?

Cháu có biết được một tình huống như sau, xin mọi người giúp đỡ ạ:
Anh đứng ra nhận thầu công trình với hợp đồng là 700 trăm triệu, công ty áp thuế cho A là 10% thuế TNCN. Nhưng A phải thuê những người khác để hoàn thành công trình đó và trả cho họ hết 500 trăm triệu. Thu nhập thực tế của A là 200 trăm triệu. Có giấy tờ chứng minh có ký kết hợp đồng làm việc giữa A và người lao động. Vậy trong tình huống đó, theo cô là A có lấy lại được số tiền thuế đóng dư hay không? và lấy lại được bao nhiêu?


Luật sư Tư vấn Luật thuế thu nhập cá nhân – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 24/12/2018

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề Thuế thu nhập cá nhân

  • Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012)
  • Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP

3./ Luật sư trả lời Nộp thừa thuế thu nhập cá nhân có được lấy lại không?

Thuế thu nhập cá nhân được hiểu là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. Trong một số trường hợp, chủ thể nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ được hoàn thuế (tức trả lại một phần số tiền thuế đã nộp) theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Luật thuế thu nhập cá nhân, cá nhân sẽ được hoàn thuế trong các trường hợp sau:

-Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

-Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

-Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mà trong trường hợp của bạn, việc xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của bạn có sai sót là do việc kê khai thuế thu nhập cá nhân có sai sót so với thu nhập thực tế. Do vậy, nếu dựa trên tờ kê khai thuế này, người nộp thuế không được hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, khi bạn thông qua công ty tiến hành việc điều chỉnh, bổ sung tờ khai thuế cho đúng thực tế. Bạn sẽ được khấu trừ thuế theo quy định với phần bạn đã dùng để trả cho người lao động. Căn cứ Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập. Nhưng thông thường, khoản tiền được khấu trừ thuế này sẽ được trừ vào tiền thuế nộp vào kỳ tiếp theo mà không phải trả cho người nộp thuế. Tuy nhiên, bạn phải có những chứng từ khấu trừ theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, A có thể được khấu trừ phần thuế đã đóng dư  theo quy định của pháp luật cho lần đóng thuế thu nhập cá nhân sau. Số thuế được khấu trừ là số thuế được tính trên 500 triệu đồng đã vượt 200 triệu đồng.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com