Mẫu đề nghị sửa hóa đơn VAT sẽ cần có những nội dung như thế nào là hợp lệ, được soạn thảo ra sao. Xin mời quý độc giả theo dõi mẫu dưới đây của chúng tôi.

Định nghĩa Mẫu đề nghị sửa hóa đơn VAT

Mẫu là văn bản thông thường được sử dụng bởi các tổ chức, đơn vị khi nhận ra có sự sai xót trên hóa đơn đỏ (hóa đơn VAT 10%) mà mình nhận được từ đối tác sau khi sử dụng dịch vụ hoặc mua bán hàng hóa. Việc sai hóa đơn sẽ dẫn tới không thể kê khai nghĩa vụ thuế, vì thế bắt buộc hóa đơn này cần phải được chính đơn vị phát hành tiến hành sửa đổi. Tuy nhiên không phải lúc nào việc này cũng được thực hiện tự giác, vậy đó là căn cứ để sử dụng Mẫu đề nghị sửa chữa hóa đơn VAT 10%.

Mẫu đề nghị sửa hóa đơn VAT

CÔNG TY ………
————————
Số:……./…..-……
(V/v: Đề nghị điều chỉnh hóa đơn GTGT …)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
…., ngày … tháng … năm 20…

Kính gửi: Công ty……………………………………………

Ngày … tháng … năm 20…, công ty chúng tôi có hoạt động xuất hóa đơn GTGT số ………. ký hiệu ………. cho Công ty …………… Tuy nhiên, do có một số vấn đề phát sinh nên chúng tôi viết đơn này đề nghị điều chỉnh hóa đơn GTTT số …………… ký hiệu ……và xuất hóa đơn GTTT điều chỉnh số ……………. ký hiệu ……….. (nếu có).

Lý do điều chỉnh: ………..

Nội dung đề nghị điều chỉnh:

Nội dung trước điều chỉnh Nội dung sau điều chỉnh
   

Đề nghị xem xét và giải quyết đề nghị./.

Nơi nhận:
……
Lưu VT,….
ĐẠI DIỆN CÔNG TY …………….
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu đề nghị sửa hóa đơn VAT sẽ cần có những nội dung như thế nào là hợp lệ, được soạn thảo ra sao. Xin mời quý độc giả theo dõi mẫu dưới đây của chúng tôi.

Định nghĩa Mẫu đề nghị sửa hóa đơn VAT

Mẫu là văn bản thông thường được sử dụng bởi các tổ chức, đơn vị khi nhận ra có sự sai xót trên hóa đơn đỏ (hóa đơn VAT 10%) mà mình nhận được từ đối tác sau khi sử dụng dịch vụ hoặc mua bán hàng hóa. Việc sai hóa đơn sẽ dẫn tới không thể kê khai nghĩa vụ thuế, vì thế bắt buộc hóa đơn này cần phải được chính đơn vị phát hành tiến hành sửa đổi. Tuy nhiên không phải lúc nào việc này cũng được thực hiện tự giác, vậy đó là căn cứ để sử dụng Mẫu đề nghị sửa chữa hóa đơn VAT 10%.

Mẫu đề nghị sửa hóa đơn VAT

CÔNG TY ………
————————
Số:……./…..-……
(V/v: Đề nghị điều chỉnh hóa đơn GTGT …)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
…., ngày … tháng … năm 20…

Kính gửi: Công ty……………………………………………

Ngày … tháng … năm 20…, công ty chúng tôi có hoạt động xuất hóa đơn GTGT số ………. ký hiệu ………. cho Công ty …………… Tuy nhiên, do có một số vấn đề phát sinh nên chúng tôi viết đơn này đề nghị điều chỉnh hóa đơn GTTT số …………… ký hiệu ……và xuất hóa đơn GTTT điều chỉnh số ……………. ký hiệu ……….. (nếu có).

Lý do điều chỉnh: ………..

Nội dung đề nghị điều chỉnh:

Nội dung trước điều chỉnh Nội dung sau điều chỉnh
   

Đề nghị xem xét và giải quyết đề nghị./.

Nơi nhận:
……
Lưu VT,….
ĐẠI DIỆN CÔNG TY …………….
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Tham khảo thêm:

 • Mua bán không xuất hóa đơn GTGT có bị điều tra không
 • Tư vấn về thuế và kê khai hóa đơn khi mới thành lập doanh nghiệp
 • Bị người khác lấy thông tin cá nhân để lập công ty và làm giả hóa đơn
 • Hóa đơn gì phải xuất trình cho công an thị trường khi vận chuyển hàng
 • Hợp đồng và hóa đơn không cùng đơn vị cung cấp thì có được không
 • Biên bản chỉnh hóa đơn sai mã số thuế
 • Biên bản chỉnh hóa đơn sai ngày

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Đơn yêu cầu giao sổ sách hạch toán là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn yêu cầu giao sổ sách hạch toán

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn yêu cầu giao sổ sách hạch toán đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

 • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
 • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
 • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
 • Chủ thể viết Đơn yêu cầu giao sổ sách hạch toán là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
 • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
 • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
 • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
 • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Đơn yêu cầu giao sổ sách hạch toán sẽ gồm những nội dung gì, được viết ra sao và ai có quyền viết, các bạn có thể tham khảo mẫu dưới đây để làm rõ hơn điều đó.

Định nghĩa Đơn yêu cầu giao sổ sách hạch toán

Đơn yêu cầu giao sổ sách hạch toán được những người góp vốn hoặc cổ đông công ty gửi tới phòng kế toán công ty nhằm mong muốn nắm được chi tiết những hoạt động tài chính của công ty trong một thời gian nhất định.

Mẫu Đơn yêu cầu giao sổ sách hạch toán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

ĐƠN YÊU CẦU GIAO SỔ SÁCH HẠCH TOÁN

Kính gửi: Kế toán trưởng – Phòng Tài chính – Kế toán Công ty

– Căn cứ Luật Kế toán năm 2015;

– Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về Kiểm toán nội bộ;

– Căn cứ Điều lệ Công ty;

– Căn cứ Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty;

Tên:                                                                  ngày sinh:                                Giới tính:

CMND số:                                                        ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Chức danh:

Thông tin liên lạc:

Tôi viết đơn này xin được trình bày sự việc như sau:

Ngày 15/01/2020, Ban Kiểm soát quyết định triển khai kiểm soát đột xuất các hoạt động tài chính của Công ty trong 03 tháng trở lại đây. Đợt kiểm soát này không có trong kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2020 của Công ty.

Căn cứ khoản 4, điều 20 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP:

Điều 20. Nhiệm vụ của bộ phận kiểm toán nội bộ

4. Kiểm toán đột xuất và tư vấn theo yêu cầu của các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định này.

Căn cứ điểm b, khoản 2, điều 23 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP:

Điều 23. Trách nhiệm và quyền hạn của người làm công tác kiểm toán nội bộ

2. Quyền hạn:

b) Có quyền yêu cầu bộ phận/đơn vị được kiểm toán cung cấp kịp thời, đầy đủ tài liệu, thông tin có liên quan đến nội dung kiểm toán;

Theo đó, việc kiểm toán đột xuất ngoài kế hoạch đã được phê duyệt là phù hợp với quy định của pháp luật về nhiệm vụ của bộ phận kiểm toán nội bộ. Nhằm đảm bảo hiệu quả của hoạt động kiểm toán đột xuất, bộ phận kiểm toán có quyền yêu cầu Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cung cấp kịp thời, đầy đủ tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho nội dung kiểm toán.

Từ những căn cứ trên, tôi yêu cầu Kế toán trưởng Công ty bàn giao đầy đủ, đúng hạn các tài liệu, sổ sách hạch toán của Công ty giai đoạn từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp và trung thực của các nội dung trên.

Người viết đơn

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Đơn yêu cầu giao sổ sách hạch toán sẽ gồm những nội dung gì, được viết ra sao và ai có quyền viết, các bạn có thể tham khảo mẫu dưới đây để làm rõ hơn điều đó.

Định nghĩa Đơn yêu cầu giao sổ sách hạch toán

Đơn yêu cầu giao sổ sách hạch toán được những người góp vốn hoặc cổ đông công ty gửi tới phòng kế toán công ty nhằm mong muốn nắm được chi tiết những hoạt động tài chính của công ty trong một thời gian nhất định.

Mẫu Đơn yêu cầu giao sổ sách hạch toán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

ĐƠN YÊU CẦU GIAO SỔ SÁCH HẠCH TOÁN

Kính gửi: Kế toán trưởng – Phòng Tài chính – Kế toán Công ty

– Căn cứ Luật Kế toán năm 2015;

– Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về Kiểm toán nội bộ;

– Căn cứ Điều lệ Công ty;

– Căn cứ Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty;

Tên:                                                                  ngày sinh:                                Giới tính:

CMND số:                                                        ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Chức danh:

Thông tin liên lạc:

Tôi viết đơn này xin được trình bày sự việc như sau:

Ngày 15/01/2020, Ban Kiểm soát quyết định triển khai kiểm soát đột xuất các hoạt động tài chính của Công ty trong 03 tháng trở lại đây. Đợt kiểm soát này không có trong kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2020 của Công ty.

Căn cứ khoản 4, điều 20 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP:

Điều 20. Nhiệm vụ của bộ phận kiểm toán nội bộ

4. Kiểm toán đột xuất và tư vấn theo yêu cầu của các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định này.

Căn cứ điểm b, khoản 2, điều 23 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP:

Điều 23. Trách nhiệm và quyền hạn của người làm công tác kiểm toán nội bộ

2. Quyền hạn:

b) Có quyền yêu cầu bộ phận/đơn vị được kiểm toán cung cấp kịp thời, đầy đủ tài liệu, thông tin có liên quan đến nội dung kiểm toán;

Theo đó, việc kiểm toán đột xuất ngoài kế hoạch đã được phê duyệt là phù hợp với quy định của pháp luật về nhiệm vụ của bộ phận kiểm toán nội bộ. Nhằm đảm bảo hiệu quả của hoạt động kiểm toán đột xuất, bộ phận kiểm toán có quyền yêu cầu Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cung cấp kịp thời, đầy đủ tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho nội dung kiểm toán.

Từ những căn cứ trên, tôi yêu cầu Kế toán trưởng Công ty bàn giao đầy đủ, đúng hạn các tài liệu, sổ sách hạch toán của Công ty giai đoạn từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp và trung thực của các nội dung trên.

Người viết đơn

Tham khảo thêm:

TƯ VẤN CÁCH VIẾT MẪU ĐƠN

Tư vấn giúp đỡ miễn phí liên hệ: 1900.0191

Bạn đang gặp khó khăn trong việc sử dụng đơn, không biết nên viết đơn như thế này, hãy liên hệ ngay Hotline 1900.0191 để được chúng tôi tư vấn, hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Tổng đài trực tuyến mọi lúc, mọi nơi là giải pháp luôn luôn đem lại sự hài lòng, nhanh chóng và đáng tin cậy.

Đơn là loại văn bản có mức độ sử dụng lớn nhất trong hệ thống tất cả các văn bản tồn tại hiện nay. Với nhiều thể loại, yêu cầu, mục đích khác nhau, dẫn tới việc có rất nhiều mẫu đơn ra đời và chỉ sử dụng được trong một hoàn cảnh nhất định. Đây vừa là ưu điểm cũng vừa là nhược điểm của loại hình văn bản này.

Nếu gặp phải bất kỳ trở ngại nào trong quá trình viết mẫu đơn, cách viết đơn, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được hỗ trợ từ những chuyên gia, luật sư chuyên ngành. Việc tư vấn sẽ là hoàn toàn miễn phí. Đảm bảo tính pháp lý, rõ ràng, cụ thể là những tiêu chí hàng đầu giúp cho yêu cầu, đề nghị của các bạn trong đơn đạt hiệu quả cao nhất.

Trong một số trường hợp, nếu việc viết đơn thực sự làm khó bạn và bạn không chỉ cần tư vấn mà mong muốn được hỗ trợ toàn diện hơn, hãy để chúng tôi soạn thảo những văn bản này và gửi tới cho bạn với chi phí dịch vụ vô cùng hấp dẫn Trọn gói chỉ 500.000đ. Với mức phí trên, mẫu đơn sẽ được kiện toàn từ những chi tiết nhỏ nhất với những viện dẫn quy định pháp luật tương ứng cho trường hợp cụ thể mà bạn cung cấp. Các hướng dẫn ký, cách thức gửi đơn, cơ quan nhận, thụ lý, thời gian, thủ tục,… sẽ đều được tư vấn kèm theo.

Liên hệ ngay với chúng tôi qua số Hotline: 1900.0191 để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

Các mẫu đơn hành chính thông dụng

Các mẫu đơn kiến nghị, phản ánh, tố cáo là các mẫu đơn đã được pháp luật quy định, hướng dẫn theo những hình thức nhất định. Việc sử dụng, viết các mẫu đơn này sẽ chỉ nằm trong phạm vi thay thế, bổ sung thông tin sao cho phù hợp. Đây là dạng mẫu đơn dễ sử dụng và phổ biến, cơ quan tiếp nhận thông thường là cơ quan nơi có hành vi chưa đúng, sai quy định xảy ra.

Ngoài ra, các mẫu đơn hành chính cũng có thể là các dạng đơn được cung cấp sẵn tại những cơ quan hành chính cụ thể, nhắm tới một yêu cầu cụ thể. Đây cũng là những mẫu đơn không thể thay đổi và được ban hành dựa theo Nghị quyết, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.

Mẫu đơn tố cáoMẫu đơn yêu cầu
Mẫu đơn khiếu nạiMẫu đơn tố giác
Mẫu đơn đề nghị hỗ trợMẫu đơn trình bày
Mẫu đơn đề nghị giải quyếtMẫu đơn xin miễn
Mẫu đơn kiến nghịMẫu đơn đăng ký mong muốn, nguyện vọng
Mẫu đơn phản ánhMẫu đơn báo cáo
Mẫu đơn xin xác nhậnMẫu đơn tố cáo lừa đảo
Mẫu đơn sử dụng trong lĩnh vực đất đaiMẫu đơn tố cáo đánh người gây thương tích
Mẫu đơn khởi kiệnMẫu đơn xin nghỉ phép
Mẫu đơn yêu cầu hòa giảiMẫu đơn yêu cầu bồi thường
Mẫu đơn yêu cầu đo đạcMẫu đơn xin gia hạn
Mẫu đơn xin ân xáMẫu đơn xin miễn
Mẫu đơn xin thành lập chi bộ, đội bóngMẫu đơn đề nghị kiểm tra
Mẫu đơn của tập thểMẫu đơn kiến nghị nhà trường

Các mẫu văn bản thông thường mới nhất

Mẫu văn bản hành chính thông thường, mẫu đơn, giấy đề nghị, xin xác nhận không thuộc các dạng bắt buộc phải theo quy định là những văn bản có cách viết đa dạng tùy theo mục đích, nhu cầu của người viết đơn.

Tuy nhiên, nội dung đơn cần có tối thiểu các phần như thông tin người viết đơn, nội dung đơn, căn cứ của đơn, sự kiện, sự việc và mong muốn, yêu cầu đặt ra trong đơn. Việc viết một nội dung đơn đầy đủ, hợp pháp và truyền tải được tròn vẹn nội dung sự việc đôi khi không phải dễ dàng. Vì thế các bạn có thể tham khảo những mẫu đơn mà chúng tôi cung cấp, để từ đó xây dựng những nội dung phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Đơn xin không tái ký hợp đồngĐơn xin xác minh đất khai thácĐơn xin xác nhận phần mộ lâu năm
Đơn xin xác nhận 2 số cmnd là 1Đơn xin xây, sửa nhà cấp 4Đơn xin miễn thị thực 5 năm
Đơn đề nghị bồi thường đất đaiĐơn đề nghị bố trí tái định cưĐơn đề nghị đưa con vào trại cai nghiện
Đơn đề nghị giữ cô giáo chủ nhiệmĐơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ởĐơn đề nghị làm đường dân sinh
Đơn đề nghị phong tỏa tài sảnĐơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luậtĐơn yêu cầu hoãn thi hành án
Đơn yêu cầu cấp dưỡng nuôi conĐơn yêu cầu kê biên tài sảnĐơn yêu cầu kiểm tra đồng hồ điện
Đơn yêu cầu tuyên bố mất tíchĐơn yêu cầu mở lối điĐơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng
Đơn đề xuất khen thưởngĐơn đề xuất tăng lươngĐơn yêu cầu công nhận sáng kiến
Đơn đề xuất mua hàngĐơn đề xuất bổ sung nhân sựĐơn đề xuất hỗ trợ
Đơn đề xuất mua thiết bịĐơn đề nghị nâng lương thường xuyênĐơn đề nghị sử dụng vỉa hè
Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tậpĐơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệpĐơn đề nghị sửa chữa điện
Đơn xin xác nhận không nợ thuếĐơn xin xác nhận không có thu nhậpĐơn xin xác nhận 2 tên là một người
Đơn xin bảo lãnh người cai nghiệnĐơn xin cải tạo đất vườnĐơn xin di dời công tơ điện
Đơn xin cấp phép xuất bảnĐơn xin lấy lại giấy tờ xeĐơn tố cáo hàng xóm gây ầm ĩ
Đơn tố cáo bán hàng giảĐơn tố cáo bạo hành trẻ emĐơn tố cáo việc đánh bạc
Đơn tố cáo giáo viênĐơn tố cáo lấn chiếm lòng đườngĐơn tố cáo quan hệ bất chính
Đơn tố cáo cho vay nặng lãiĐơn trình báo mất giấy tờĐơn trình báo mất xe ô tô
Đơn xin giải quyết chế độ thương binhĐơn xin giải quyết chế độ thai sảnĐơn xin miễn đóng bảo hiểm
Đơn xin miễn công tác và sinh hoạt đảngĐơn xin miễn coi thi tốt nghiệpĐơn xin miễn chức vụ
Đơn xin miễn kiểm tra sức khỏeĐơn xin miễn thuế kinh doanhĐơn xin miễn giảm lãi vay

Dịch vụ cung cấp mẫu đơn của Công ty luật LVN

Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc hỗ trợ người dân và kho dữ liệu mẫu đơn liên tục được cập nhật, chúng tôi ngoài việc cung cấp các mẫu đơn tham khảo online miễn phí, còn có các dịch vụ hỗ trợ tùy theo từng mức độ nhu cầu qua đường dây Hotline 1900.0191 như:

 • Tư vấn miễn phí: Bao gồm tư vấn viết đơn, trình bày nội dung, chọn lọc quy định, cách gửi đơn, cơ quan nhận đơn, thời gian xử lý đơn,…
 • Dịch vụ hỗ trợ có thu phí: Cung cấp các mẫu đơn toàn diện dựa trên bối cảnh của người viết đơn (Phí được tính trọn gói là 500.000đ trên một mẫu đơn)

Như vậy, dựa vào nhu cầu của mình, các bạn có thể lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp mà chuyên gia, luật sư cung cấp.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1900.0191 để được trợ giúp.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com