Quyết định điều chuyển công tác là văn bản của thủ trưởng cơ quan nhà nước ban hành với mục đích điều động nhân sự, chuyển công tác của một hoặc một số nhân viên thuộc quyền quản lý của mình….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định điều chuyển công tác


SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH/THÀNH PHỐ…..

SỐ: ……/QĐ-TGĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

   

..…………, ngày…… tháng………. năm…….

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/THÀNH PHỐ……..

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHUYỂN CÔNG TÁC

Về việc điều chuyển công tác

– Căn cứ vào quyết định …………., ngày ………………. của ……………………….. về việc (thành lập mới, tách ra, nhập vào…..) tại……………;

– Xét nhu cầu công tác của cán bộ;

– Theo đề nghị của ông (bà) ………… chức vụ …………. và của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chuyển các cán bộ nhân viên có tên sau đây:

Ông……………………..Chức vụ ………………….Công tác tại …………….

Bà ……………………….Chức vụ ………………….Công tác tại …………….

Đến nhận công tác tại……………………kể từ ngày ………………………

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp khác của các cán bộ, nhân viên nói ở Điều 1 sẽ do …………….mới trả theo giấy thôi trả lương của ……………..cũ kể từ ngày đến nhận công tác.

Điều 3. ……………………..cơ quan (đơn vị) cũ và mới, các ông Trưởng phòng hành chính); Tổ chức cán bộ và các cán bộ, nhân viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:– Như điều 3

 

– Hồ sơ đương sự

– Lưu văn thư

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Kí, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com