Mẫu 11/GPKDVT: THÔNG BÁO CHÍNH THỨC KHAI THÁC MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG/ CHÍNH THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

(TÊN DOANH NGHIỆP)

 
   

Số: ………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…  , ngày …  tháng … năm …

THÔNG BÁO

CHÍNH THỨC KHAI THÁC MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG/

CHÍNH THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Kính gửi: Cục Viễn thông

 1. Thông tin về giấy phép

Giấy phép (tên giấy phép) số ….                        cấp ngày          …        tháng …           năm …

 1. 2. Thông tin về mạng viễn thông được khai thác/dịch vụ viễn thông được cung cấp

Đối với giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng

 1. a) Ngày chính thức khai thác mạng
 2. b) Phạm vi mạng đã được thiết lập
 3. c) Cấu hình mạng viễn thông
 4. d) Năng lực khai thác của mạng

đ) Công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn

 1. e) Tài nguyên viễn thông đang sử dụng
 2. g) Phương án bảo đảm an toàn và an ninh mạng đang sử dụng

Đối với giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông

 1. a) Ngày chính thức cung cấp dịch vụ
 2. b) Loại hình dịch vụ cung cấp
 3. c) Phạm vi cung cấp dịch vụ
 4. d) Các địa chỉ đặt hệ thống trang thiết bị để cung cấp dịch vụ

đ) Sơ đồ hệ thống thiết bị

 1. e) Thuê kênh và kết nối
 2. g) Tài nguyên viễn thông đang sử dụng
 3. h) Giá cước dịch vụ
 4. i) Hình thức thanh toán giá cước
 5. k) Quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đang áp dụng

Trân trọng./.

 Nơi nhận:

 • Như trên;

…..

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu 11/GPKDVT: THÔNG BÁO CHÍNH THỨC KHAI THÁC MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG/ CHÍNH THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

(TÊN DOANH NGHIỆP)

 
   

Số: ………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…  , ngày …  tháng … năm …

THÔNG BÁO

CHÍNH THỨC KHAI THÁC MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG/

CHÍNH THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Kính gửi: Cục Viễn thông

 1. Thông tin về giấy phép

Giấy phép (tên giấy phép) số ….                        cấp ngày          …        tháng …           năm …

 1. 2. Thông tin về mạng viễn thông được khai thác/dịch vụ viễn thông được cung cấp

Đối với giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng

 1. a) Ngày chính thức khai thác mạng
 2. b) Phạm vi mạng đã được thiết lập
 3. c) Cấu hình mạng viễn thông
 4. d) Năng lực khai thác của mạng

đ) Công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn

 1. e) Tài nguyên viễn thông đang sử dụng
 2. g) Phương án bảo đảm an toàn và an ninh mạng đang sử dụng

Đối với giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông

 1. a) Ngày chính thức cung cấp dịch vụ
 2. b) Loại hình dịch vụ cung cấp
 3. c) Phạm vi cung cấp dịch vụ
 4. d) Các địa chỉ đặt hệ thống trang thiết bị để cung cấp dịch vụ

đ) Sơ đồ hệ thống thiết bị

 1. e) Thuê kênh và kết nối
 2. g) Tài nguyên viễn thông đang sử dụng
 3. h) Giá cước dịch vụ
 4. i) Hình thức thanh toán giá cước
 5. k) Quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đang áp dụng

Trân trọng./.

 Nơi nhận:

 • Như trên;

…..

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com