Đơn đề nghị giải quyết khiếu nại đúng thời hạn là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn đề nghị giải quyết khiếu nại đúng thời hạn

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn đề nghị giải quyết khiếu nại đúng thời hạn đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn đề nghị giải quyết khiếu nại đúng thời hạn là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn đề nghị giải quyết khiếu nại đúng thời hạn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ….tháng …. năm 201…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(Về việc: giải quyết khiếu nại đúng thời hạn)

Kính gửi: – Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ……………………..

        Tôi là ……………………….., sinh ngày ……………………….., Giấy chứng minh nhân dân số ……………………….. do Công an thành phố ………. cấp ngày ……………………….., Hộ khẩu thường trú tại: ………………………..

Tôi là Người nhận được Quyết định hành chính số ……………………….. về việc ……………………….. của ………………. , trong văn bản này đã có nhận định rằng:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Không đồng ý với nhận định trên, căn cứ vào các quy định của pháp luật, ngày …./…./….. tôi đã có Đơn khiếu nại đối với Quyết định hành chính số ……………………….. về việc ……………………….. của ……………….. Tuy nhiên, đến nay ( ngày ……/……/201….) Quý cơ quan vẫn chưa có văn bản chính thức về việc giải quyết khiếu nại này.

Vì các lý do trên, bằng văn bản này tôi đề nghị Quý cơ quan sớm có văn bản trả lời đối với Đơn khiếu nại ngày …/…./…. của tôi để việc giải quyết khiếu nại đúng pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!                                     

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com