Biên bản hoàn trả tài sản, chi phí là văn bản do các bên chủ thể trong quan hệ giao dịch cùng nhau xác lập làm căn cứ về việc hoàn trả tài sản, chi phí đã thực hiện trên thực tế.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản hoàn trả tài sản, chi phí


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..,ngày….tháng…..năm…….

BIÊN BẢN HOÀN TRẢ TÀI SẢN, CHI PHÍ

Căn cứ Hợp đồng số:…./HĐ…-…… về việc thuê xe ô tô để sử dụng mục đích cá nhân;

Căn cứ……………;

Ngày…./…/…. Chúng tôi gồm các bên:

Bên mượn tài sản ( Bên A):

Họ và tên:…………………………………………………… Ngày sinh:…………

Chứng minh nhân dân số:…………………Ngày cấp:…./…../….. Nơi cấp:………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

Bên cho mượn tài sản ( Bên B):

Tên công ty:……………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp:………………………………………………………………

Trụ sở chính:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………….. Email:………………………………

Chúng tôi thỏa thuận, thống nhất  xác lập biên bản hoàn trả tài sản, chi  phí như sau:

Ngày…/…/….. , Bên A thuê bên B chiếc ô tô để đi du lịch gia đình, cụ thể sẽ thuê đến ngày…/…./……

1, Thông tin xe:

  • Xe ô tô mang biển hiệu:……………
  • Chỗ ngồi:……………………………
  • Màu sắc:……………………………..
  • Hãng xe:……………………………..

2, Chi phí thuê:

Chi phí thuê xe sẽ là :…………………. VNĐ ( Số tiền bằng chữ:………………..)

Cho toàn thời gian  thuê là….. ngày.

3, Hình thức thuê:

Bên A sẽ thanh toán cho bên B 50% tiền thuê xe và sau khi hoàn trả sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại cho bên B.

Hình thức thanh toán bằng tiền mặt.

Hôm nay đến hạn trả tài sản và hoàn tất chi phí, Bên A và Bên B tại……………. vào thời gian là……………. Xác lập biên bản việc Bên A đã trả chiếc ô tô và chi phí thanh toán cho Bên B. Bên B đồng ý nhận lại tài sản và đầy đủ số tiền còn lại.

Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bên tiến hành ký xác nhận việc hoàn trả tài sản, chi phí./.

BÊN A

( Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com