Đơn yêu cầu kiểm tra là một dạng văn bản được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống. Thể hiện rõ vai trò của người dân là rất lớn trong việc phát hiện và giám sát các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Định nghĩa Đơn yêu cầu kiểm tra

Đơn yêu cầu kiểm tra được gửi cho cơ quan chức năng có thẩm quyền trong phạm vi đề cập. Nội dung đơn cần chi tiết, có căn cứ, bằng chứng chứng minh cho sự cấp thiết của việc rà soát, kiểm tra.

Mẫu Đơn yêu cầu kiểm tra

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2020

ĐƠN YÊU CẦU KIỂM TRA

(V/v: Kiểm tra hệ thống điện ngầm trong căn hộ)

Kính gửi: Công ty vận hành quản lý Chung cư Green House

– Căn cứ Luật Nhà ở năm 2014;

– Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BXD ban hành kèm theo Quy chế quản lý; sử dụng nhà chung cư;

– Căn cứ Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư Green House;

– Căn cứ nhu cầu thực tế của công dân.

Tôi tên là:                                                        ngày sinh:                                Giới tính:

CMND số:                                                        do CA … cấp ngày …

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

Tôi hiện là chủ sở hữu căn hộ 1204 – chung cư Green House. 01 tháng trở lại đây, tôi thường xuyên chứng kiến tình trạng chập điện gây cháy ổ điện và hỏng bếp từ, điều hòa trong gia đình. Hơn thế nữa, hệ thống thang máy được lắp đặt trong tòa nhà hay mất điện, có lúc đã ngừng hoạt động trong vòng 5 ngày liên tục. Hàng loạt các sự cố về điện nói trên đã gây rất nhiều xáo trộn, khó khăn cho đời sống sinh hoạt của gia đình tôi cũng như toàn thể dân cư của tòa nhà.

Nhằm tìm ra nguyên nhân và phương hướng giải quyết các sự cố này, tôi làm đơn yêu cầu Công ty vận hành quản lý Chung cư tiến hành kiểm tra kịp thời hệ thống điện ngầm của căn hộ 1204 cũng như của tòa nhà, góp phần đảm bảo an toàn cho tập thể dân cư của tòa nhà.

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 02/2016/TT-BXD:

Điều 11. Bảo trì nhà chung cư

1. Hoạt động bảo trì nhà chung cư bao gồm việc kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa định kỳ và sửa chữa lớn phần xây dựng nhà chung cư; kiểm tra, duy trì hệ thống an toàn phòng cháy, chữa cháy; thay thế các linh kiện hoặc các thiết bị sử dụng chung của tòa nhà, cụm nhà chung cư.

3. Việc bảo trì phần xây dựng nhà chung cư phải do đơn vị có năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng thực hiện; việc bảo trì các hệ thống thiết bị của nhà chung cư phải do đơn vị có năng lực tương ứng với công việc bảo trì thực hiện. Trường hợp đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có năng lực bảo trì thì có thể thuê đơn vị này thực hiện bảo trì.

Căn cứ Điều 9 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư Green House:

Điều 9. Trách nhiệm quản lý vận hành nhà chung cư

d) Kiểm soát, bảo đảm trật tự, an ninh công cộng, xử lý vệ sinh, môi trường, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật (điện, nước, máy bơm nước, máy phát điện, hệ thống thang máy, thang cuốn, thông tin liên lạc,…) và các dịch vụ khác của nhà chung cư;

Từ những căn cứ trên, tôi nhận định kiểm tra hệ thống điện ngầm là một trong những nội dung của bảo trì nhà chung cư. Việc bảo trì này phải do đơn vị có năng lực tương ứng với công việc bảo trì tiến hành, cụ thể trong trường hợp này chính là Công ty vận hành quản lý Chung cư Green House. Bên cạnh đó, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật cũng chính là trách nhiệm của bên quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư Green House. Vì lẽ đó, kính mong Quý Công ty sớm tiến hành kiểm tra hệ thống điện ngầm trong căn hộ 1204 do tôi là chủ sở hữu cũng như hệ thống điện ngầm trong tổng thể tòa nhà để đảm bảo an toàn cho toàn thể cư dân tòa nhà.

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung yêu cầu.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Đơn xin miễn kiểm tra sức khỏe mẫu 1

Đơn xin miễn kiểm tra sức khỏe là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và đồng ý cho chủ thể này được miễn kiểm tra sức khỏe vì lý do hợp lý nào đó.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN XIN MIỄN KIỂM TRA SỨC KHỎE

(V/v: Miễn kiểm tra sức khỏe trong đợt…………..)

Kính gửi: – Công ty……………….

– Ban Giám đốc công ty…………….

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền khác)

– Căn cứ Luật bảo hiểm y tế năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014;

– Căn cứ Nội quy/quy chế…….

Tên tôi là: …………………………………………………………

Sinh ngày ………….tháng ………năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi xin trình bày với Quý công ty sự việc như sau:

Tôi là:…………….. (tư cách làm đơn, như, người lao động của Quý công ty, làm việc theo Hợp đồng lao động số……………….. ngày…/…./……., chức vụ:…………..)

Với hoàn cảnh và lý do sau:

…………………………………………………

…………………………………………………

(Bạn trình bày những sự việc, yếu tố chứng minh việc bạn làm đơn này là hợp lý, việc bạn đề nghị miễn khám sức khỏe là phù hợp, có lý do chính đáng, như, bạn mới kiểm tra sức khỏe vào thời gian gần đây,…)

Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý công ty xem xét và đồng ý cho tôi được miễn kiểm tra sức khỏe vào ngày…../…../…….

Tôi xin cam đoan với Quý công ty những gì mà tôi đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật, và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh nếu những thông tin này là sai sự thật. Kính đề nghị Quý công ty xem xét và đáp ứng các đề nghị mà tôi đã đưa ra trên đây.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Để chứng minh những thông tin tôi đưa trên là đúng, tôi xin gửi kèm theo đơn những tài liệu, văn bản sau (nếu có):…………….. (như, 01 bản sao y Giấy kiểm tra sức khỏe vào ngày…/…/… tại………….)

 

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn xin miễn kiểm tra sức khỏe mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

ĐƠN XIN MIỄN KIỂM TRA SỨC KHỎE

– Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014.

– Căn cứ vào Quy chế, Điều lệ công ty

Kính gửi: Công ty…………………………………………………………

 Tổng giám đốc Công ty ………………………………………..

  Trường phòng …………………………………………………

Tôi tên là: ………………………………………………………………………

CMND/CCCD số: ……………………………………………………………….

Ngày cấp: … / … / ….  Tại: …………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………

Hiện đang là cán bộ, công nhân viên của Công ty …………………………….., tôi đang giữ chức vụ …………………… tại Phòng …………………………….

Tôi làm đơn này, để trình bày vấn đề như sau:

Theo như Quyết định số … ngày … / … / … của Tổng giám đốc Công ty, về việc tổ chức khám sức khoẻ cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên. Theo đó, toàn bộ công nhân viên công ty sẽ được khám sức khỏe định kỳ, bắt đầu từ ngày … / … / … đến ngày … / … / …. Ngoài ra, còn quy định nếu cán bộ, công nhân viên nào không tham gia khám, mà không có lý do sẽ bị phạt: ………… VNĐ Nay tôi làm đơn này xin được miễn kiểm tra sức khỏe đợt này, do một số lý do, cụ thể:

Lý do:

– Theo sự phân công, bố trí của công ty và trưởng Phòng ………….. tôi có đợt công tác tại Thành phố ……………., từ ngày … / … /… đến ngày … / … / …, không thể bố trí thời gian để đi khám sức khỏe định kỳ được.

– Ngoài ra, gần đây do có vấn đề về sức khỏe nên tôi đã đi khám để điều trị, và có là kiểm tra tổng quát sức khỏe tại Bệnh viện ………………………………..

Căn cứ:

– Điều … trong Điều lệ công ty, quy định về việc cán bộ, công nhân viên có quyền từ chối khám sức khỏe định kỳ nếu có lý do hợp lý.

– …………………………..

– …………………………..

Từ những gì mà tôi đã trình bày và những căn cứ pháp luật cụ thể đưa ra; tôi  đề nghị Giám đốc Công ty và trưởng phòng …………….. có thể xem xét cho tôi được miễn khám sức khỏe định kỳ đợt này của Công ty. Đồng thời, sớm có thông báo trả lời, để tôi nắm thông tin cụ thể và thực hiện công việc theo đúng yêu cầu.

Ngoài Đơn xin miễn khám sức khỏe, tôi xin gửi kèm các giấy tờ, tài liệu có liên quan sau:

+ 01 bản sao Quyết định số … ngày … / … / … cử cán bộ ………………… đi công tác.

+ 01 bản kết luận Khám sức khỏe tổng quát định kỳ, người bệnh ……………..

+ 01 bản sao CMND của ……………………………………………………….

+ 01 bản sao thẻ ra, vào nhân viên………………………………………………

Tôi xin cam đoan những gì đã trình bày và giấy tờ cung cấp là hoàn toàn trung thực. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Rất mong quý cơ quan tiếp nhận đơn và giải quyết vấn đề như tôi đã đề xuất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

….……………, ngày ………tháng ……năm……

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TƯ VẤN CÁCH VIẾT MẪU ĐƠN

Tư vấn giúp đỡ miễn phí liên hệ: 1900.0191

Đơn là loại văn bản có mức độ sử dụng lớn nhất trong hệ thống tất cả các văn bản tồn tại hiện nay. Với nhiều thể loại, yêu cầu, mục đích khác nhau, dẫn tới việc có rất nhiều mẫu đơn ra đời và chỉ sử dụng được trong một hoàn cảnh nhất định.

Nếu gặp phải bất kỳ khó khăn nào trong quá trình sử dụng mẫu đơn, cách viết đơn, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được hỗ trợ từ những chuyên gia, luật sư chuyên ngành. Việc tư vấn sẽ là hoàn toàn miễn phí. Đảm bảo tính pháp lý, rõ ràng, cụ thể là những tiêu chí hàng đầu giúp cho yêu cầu, đề nghị của các bạn trong đơn đạt hiệu quả cao nhất.

Trong một số trường hợp, nếu việc viết đơn thực sự làm khó bạn và bạn không chỉ cần tư vấn mà mong muốn được hỗ trợ toàn diện hơn, hãy để chúng tôi soạn thảo những văn bản này và gửi tới cho bạn với chi phí dịch vụ vô cùng hấp dẫn Trọn gói chỉ 500.000đ. Với mức phí trên, mẫu đơn sẽ được kiện toàn từ những chi tiết nhỏ nhất với những viện dẫn quy định pháp luật tương ứng cho trường hợp cụ thể mà bạn cung cấp. Các hướng dẫn ký, cách thức gửi đơn, cơ quan nhận, thụ lý, thời gian, thủ tục,… sẽ đều được tư vấn kèm theo.

Liên hệ ngay với chúng tôi qua số Hotline: 1900.0191 để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

Các mẫu đơn hành chính thông dụng

Các mẫu đơn kiến nghị, phản ánh, tố cáo là các mẫu đơn đã được quy định, hướng dẫn theo những hình thức nhất định. Việc sử dụng, viết các mẫu đơn này sẽ chỉ nằm trong phạm vi thay thế, bổ sung thông tin sao cho phù hợp. Đây là dạng mẫu đơn dễ sử dụng và phổ biến, cơ quan tiếp nhận thông thường là cơ quan nơi hành vi chưa đúng, sai quy định xảy ra.

Mẫu đơn tố cáoMẫu đơn yêu cầu
Mẫu đơn khiếu nạiMẫu đơn tố giác
Mẫu đơn đề nghị hỗ trợMẫu đơn trình bày
Mẫu đơn đề nghị giải quyếtMẫu đơn xin miễn
Mẫu đơn kiến nghịMẫu đơn đăng ký mong muốn, nguyện vọng
Mẫu đơn phản ánhMẫu đơn báo cáo
Mẫu đơn xin xác nhậnMẫu đơn tố cáo lừa đảo
Mẫu đơn sử dụng trong lĩnh vực đất đaiMẫu đơn tố cáo đánh người gây thương tích
Mẫu đơn khởi kiệnMẫu đơn xin nghỉ phép
Mẫu đơn yêu cầu hòa giảiMẫu đơn yêu cầu bồi thường
Mẫu đơn yêu cầu đo đạcMẫu đơn xin gia hạn
Mẫu đơn xin ân xáMẫu đơn xin miễn
Mẫu đơn xin thành lập chi bộ, đội bóngMẫu đơn đề nghị kiểm tra
Mẫu đơn của tập thểMẫu đơn kiến nghị nhà trường

Tổng hợp các mẫu văn bản thông thường mới nhất

Mẫu văn bản hành chính thông thường, mẫu đơn, giấy đề nghị, xin xác nhận là những văn bản có cách viết đa dạng tùy theo mục đích, nhu cầu của người viết đơn.

Tuy nhiên, nội dung đơn cần có tối thiểu các phần như thông tin người viết đơn, nội dung đơn, căn cứ của đơn, sự kiện, sự việc và mong muốn, yêu cầu đặt ra trong đơn. Việc viết một nội dung đơn đầy đủ, hợp pháp và truyền tải được tròn vẹn nội dung sự việc đôi khi không phải dễ dàng. Vì thế các bạn có thể tham khảo những mẫu đơn mà chúng tôi cung cấp, để từ đó xây dựng những nội dung phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Đơn xin không tái ký hợp đồngĐơn xin xác minh đất khai thácĐơn xin xác nhận phần mộ lâu năm
Đơn xin xác nhận 2 số cmnd là 1Đơn xin xây, sửa nhà cấp 4Đơn xin miễn thị thực 5 năm
Đơn đề nghị bồi thường đất đaiĐơn đề nghị bố trí tái định cưĐơn đề nghị đưa con vào trại cai nghiện
Đơn đề nghị giữ cô giáo chủ nhiệmĐơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ởĐơn đề nghị làm đường dân sinh
Đơn đề nghị phong tỏa tài sảnĐơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luậtĐơn yêu cầu hoãn thi hành án
Đơn yêu cầu cấp dưỡng nuôi conĐơn yêu cầu kê biên tài sảnĐơn yêu cầu kiểm tra đồng hồ điện
Đơn yêu cầu tuyên bố mất tíchĐơn yêu cầu mở lối điĐơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng
Đơn đề xuất khen thưởngĐơn đề xuất tăng lươngĐơn yêu cầu công nhận sáng kiến
Đơn đề xuất mua hàngĐơn đề xuất bổ sung nhân sựĐơn đề xuất hỗ trợ
Đơn đề xuất mua thiết bịĐơn đề nghị nâng lương thường xuyênĐơn đề nghị sử dụng vỉa hè
Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tậpĐơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệpĐơn đề nghị sửa chữa điện
Đơn xin xác nhận không nợ thuếĐơn xin xác nhận không có thu nhậpĐơn xin xác nhận 2 tên là một người
Đơn xin bảo lãnh người cai nghiệnĐơn xin cải tạo đất vườnĐơn xin di dời công tơ điện
Đơn xin cấp phép xuất bảnĐơn xin lấy lại giấy tờ xeĐơn tố cáo hàng xóm gây ầm ĩ
Đơn tố cáo bán hàng giảĐơn tố cáo bạo hành trẻ emĐơn tố cáo việc đánh bạc
Đơn tố cáo giáo viênĐơn tố cáo lấn chiếm lòng đườngĐơn tố cáo quan hệ bất chính
Đơn tố cáo cho vay nặng lãiĐơn trình báo mất giấy tờĐơn trình báo mất xe ô tô
Đơn xin giải quyết chế độ thương binhĐơn xin giải quyết chế độ thai sảnĐơn xin miễn đóng bảo hiểm
Đơn xin miễn công tác và sinh hoạt đảngĐơn xin miễn coi thi tốt nghiệpĐơn xin miễn chức vụ
Đơn xin miễn kiểm tra sức khỏeĐơn xin miễn thuế kinh doanhĐơn xin miễn giảm lãi vay

Dịch vụ cung cấp mẫu đơn của Công ty luật LVN

Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc hỗ trợ người dân và kho dữ liệu mẫu đơn liên tục được cập nhật, chúng tôi ngoài việc cung cấp các mẫu đơn tham khảo online miễn phí, còn có các dịch vụ hỗ trợ tùy theo từng mức độ nhu cầu qua đường dây Hotline 1900.0191 như:

  • Tư vấn miễn phí: Bao gồm tư vấn viết đơn, trình bày nội dung, chọn lọc quy định, cách gửi đơn, cơ quan nhận đơn, thời gian xử lý đơn,…
  • Dịch vụ hỗ trợ có thu phí: Cung cấp các mẫu đơn toàn diện dựa trên bối cảnh của người viết đơn (Phí được tính trọn gói là 500.000đ trên một mẫu đơn)

Như vậy, dựa vào nhu cầu của mình, các bạn có thể lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp mà chuyên gia, luật sư cung cấp.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1900.0191 để được trợ giúp.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Đơn xin miễn kiểm tra sức khỏe được người dân viết gửi tới cơ quan chức năng có thẩm quyền, mẫu sẽ có những nội dung gì, xin mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Hướng dẫn làm Đơn xin miễn kiểm tra sức khỏe

Những hướng dẫn để viết Đơn xin miễn kiểm tra sức khỏe đúng, cập nhật theo nội dung mới nhất

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật
  • Chủ thể viết Đơn xin miễn kiểm tra sức khỏe là người có quyền, lợi ích bị xâm phạm
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan
  • Hình thức đơn: Viết tay không bắt buộc theo mẫu

Mẫu Đơn xin miễn kiểm tra sức khỏe

Đơn xin miễn kiểm tra sức khỏe là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và đồng ý cho chủ thể này được miễn kiểm tra sức khỏe vì lý do hợp lý nào đó.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN XIN MIỄN KIỂM TRA SỨC KHỎE

(V/v: Miễn kiểm tra sức khỏe trong đợt…………..)

Kính gửi: – Công ty……………….

– Ban Giám đốc công ty…………….

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền khác)

– Căn cứ Luật bảo hiểm y tế năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014;

– Căn cứ Nội quy/quy chế…….

Tên tôi là: …………………………………………………………

Sinh ngày ………….tháng ………năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi xin trình bày với Quý công ty sự việc như sau:

Tôi là:…………….. (tư cách làm đơn, như, người lao động của Quý công ty, làm việc theo Hợp đồng lao động số……………….. ngày…/…./……., chức vụ:…………..)

Với hoàn cảnh và lý do sau:

…………………………………………………

…………………………………………………

(Bạn trình bày những sự việc, yếu tố chứng minh việc bạn làm đơn này là hợp lý, việc bạn đề nghị miễn khám sức khỏe là phù hợp, có lý do chính đáng, như, bạn mới kiểm tra sức khỏe vào thời gian gần đây,…)

Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý công ty xem xét và đồng ý cho tôi được miễn kiểm tra sức khỏe vào ngày…../…../…….

Tôi xin cam đoan với Quý công ty những gì mà tôi đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật, và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh nếu những thông tin này là sai sự thật. Kính đề nghị Quý công ty xem xét và đáp ứng các đề nghị mà tôi đã đưa ra trên đây.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Để chứng minh những thông tin tôi đưa trên là đúng, tôi xin gửi kèm theo đơn những tài liệu, văn bản sau (nếu có):…………….. (như, 01 bản sao y Giấy kiểm tra sức khỏe vào ngày…/…/… tại………….)

 

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com