Đơn thay đổi ý kiến hòa giải được người dân viết gửi tới cơ quan chức năng có thẩm quyền, mẫu sẽ có những nội dung gì, xin mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Hướng dẫn làm Đơn thay đổi ý kiến hòa giải

Những hướng dẫn để viết Đơn thay đổi ý kiến hòa giải đúng, cập nhật theo nội dung mới nhất

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật
  • Chủ thể viết Đơn thay đổi ý kiến hòa giải là người có quyền, lợi ích bị xâm phạm
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan
  • Hình thức đơn: Viết tay không bắt buộc theo mẫu

Mẫu Đơn thay đổi ý kiến hòa giải

Đơn thay đổi ý kiến hòa giải là văn bản được một hoặc các bên trong tranh chấp sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền tiến hành xem xét không công nhận (tức là không ra quyết định hòa giải thành) trong thời gian theo quy định của pháp luật. Qua đó, hủy bỏ thỏa thuận hòa giải trước đó của các bên, đề nghị chủ thể có thẩm quyền tổ chức hòa giải lại (nếu có yêu cầu)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN THAY ĐỔI Ý KIẾN HÒA GIẢI

(V/v: Yêu cầu thay đổi ý kiến hòa giải trong………….)

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…………….

– Hội đồng hòa giải tranh chấp……..

– Ông………………… – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã………….

(Hoặc chủ thể đầu tư khác, là cá nhân thì kính gửi Ông/Bà…, hay các cơ quan nhà nước có thẩm quyền)

– Căn cứ Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013;

– Căn cứ Nghị định 15/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hòa giải ở cơ sở;

– Căn cứ….;

Tên tôi là:……………………………             Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

(Nếu là tổ chức thì trình bày như sau:

Công ty:…………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………….. Do Sở Kế hoạch và đầu tư……….. cấp ngày…./……..

Số điện thoại:………………..                     Số Fax:………….

Người đại diện theo pháp luật:………………………………..

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Chức vụ:……………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Căn cứ đại diện:……………………………………..)

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

(Công ty) tôi là một trong các bên đương sự trong vụ tranh chấp………….. giữa tôi với:

Ông:…………………………..           Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Cụ thể, tôi là bên…………. (có yêu cầu hòa giải/…) được Quý cơ quan/Trung tâm/…. Hòa giải cho tranh chấp trên giữa tôi và…………………..

Ngày…./…../……. Quý cơ quan đã tổ chức hòa giải cho chúng tôi theo yêu cầu của………….. và trong buổi hòa giải, chúng tôi đã thống nhất với nhau dưới sự chứng kiến của Hội đồng hòa giải những nội dung sau:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

(Bạn trình bày các nội dung mà các bên đã đạt thành trong buổi hòa giải)

Tuy nhiên vì những lý do sau:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

(Bạn trình bày hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc bạn làm đơn này, đó có thể là do những hành vi như tiếp tục thực hiện hành vi xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của bạn của phía còn lại/ không thực hiện đúng thỏa thuận/…)

Tôi đã có những thay đổi sau về ý kiến hòa giải:……………….. (Trình bày ý kiến của bạn)

Chính vì vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Ông/Bà/Quý cơ quan xem xét, tiến hành:

1./……..

2./………. (Đưa ra đề nghị của bạn, trong đó có đề nghị về việc thay đổi ý kiến hòa giải trước đó sang ý kiến mới)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Kính mong Ông/Bà/Quý cơ quan xem xét và đáp ứng đề nghị trên của tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tôi xin gửi kèm theo đơn này những văn bản, tài liệu, chứng cứ sau:…………………..

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com