Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng công tác phí

Đơn vị:………..

Bộ phận:……….

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG CÔNG TÁC PHÍ

Ngày …tháng …năm …

Số: ………………

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………..

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ……………………………………….( Viết bằng chữ) ………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do tạm ứng: …………………………………………………………………………………………………

Thời gian thanh toán: …………………………………………………………………………………………….

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng công tác phí

Đơn vị:………..

Bộ phận:……….

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG CÔNG TÁC PHÍ

Ngày …tháng …năm …

Số: ………………

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………..

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ……………………………………….( Viết bằng chữ) ………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do tạm ứng: …………………………………………………………………………………………………

Thời gian thanh toán: …………………………………………………………………………………………….

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com