Báo cáo dự án : văn bản được sử dụng để thông báo tới cơ quan có thẩm quyền về việc triển khai một dự án

Mẫu Văn bản Báo cáo dự án


CÔNG TY …..

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

BÁO CÁO DỰ ÁN

Đơn vị nhận báo : – Sở KH&ĐT ….

– UBND ….

 1. Sự cần thiết của dự án :

 • Lý do và sự cần thiết lập dự án :
 • Các căn cứ pháp lý :
 • Mục tiêu của dự án :
 1. Lựa chọn hình thức đầu tư :

 • Chủ đầu tư dự án :
 • Hình thức đầu tư dự án :
 • Nguồn vốn đầu tư dự án :
 1. Đặc điểm tự nhiên và hiện trạng khu vực thực hiện dự án :

 • Điều kiện tự nhiên :

+ Vị trí , giới hạn khu đất :

+ Đặc điểm địa hình :

+ Các yếu tố khí hậu :

+ Thủy văn :

+ Địa chất công trình :

 • Các điều kiện hiện trạng :

+ Hiện trạng sử dụng đất :

+ Hiện trạng dân cư lao động :

+ Hiện trạng xây dựng các công trình kiến trúc :

+ Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật :

 1. Phương án giải phóng mặt bằng , kế hoạch tái định cư :

 • ….
 • ….
 • ….
 1. Tính toán xác định nội dung và quy mô đầu tư :

 • ….
 • ….
 1. Giải pháp quy hoạch và kỹ thuật xây dựng các công trình kiến trúc , hạ tầng kỹ thuật :

 • ….
 • ….
 1. Đánh giá tác động môi trường của dự án :

 1. Tính toán kinh tế dự án :

 1. Phân kỳ đầu tư và các gói thầu :

 • Phân kỳ đầu tư :
 • Các gói thầu thiết bị và thi công lắp đặt :
 1. Kiến nghị hình thức quản lý dự án :

 2. Quản lý dự án sau xây dựng :

 3. Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án :

 4. Mối quan hệ và trách nhiệm các bên liên quan đến dự án :

 5. Đề xuất cơ chế riêng cho việc thực hiện dự án :

 6. Kết luận và kiến nghị :

Phụ lục :

 • Các bản vẽ quy hoạch :
 • Bản vẽ chi tiết khu đất
 • Bản vẽ thiết kế sơ bộ công trình
 • Bản vẽ thiết kế sơ bộ hạ tầng kỹ thuật
Nơi nhận :

 

–         Sở KH&ĐT …..

–         UBND …..

–         Lưu : VP CT

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY …

GIÁM ĐỐC

( Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com