Đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————o0o————

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2016

ĐƠN YÊU CẦU

(V/v: Trả lời về tiến độ giải quyết Đơn khởi kiện vụ án …………………)

————————

Kính gửi:      TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN …………………

Tôi là : ……………………………………………………..

CMND số: ………………………. Cấp ngày: …………………………… Nơi cấp: …………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………

Số điện thoại liên hệ: ……………………….

Ngày ……/………../2016, tôi có nộp Đơn khởi kiện yêu cầu ………………… theo trình tự thủ tục hướng dẫn của Tòa án nhân dân quận …………….. và cũng đã bổ sung thêm giấy tờ theo yêu cầu của quý Tòa. Nhưng sau đó, từ thời điểm đó tới nay ngày …………………, tôi không hề nhận được sự phản hồi gì của quý Tòa về Đơn khởi kiện của tôi. Dựa theo quy định tại Điều 167 Bộ luật tố tụng dân sự về thủ tục nhận đơn khởi kiện của Tòa án:

“Toà án phải nhận đơn khởi kiện do đương sự nộp trực tiếp tại Toà án hoặc gửi qua bưu điện và phải ghi vào sổ nhận đơn. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Toà án phải xem xét và có một trong các quyết định sau đây:

1.Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của mình;

2.Chuyển đơn khởi kiện cho Toà án có thẩm quyền và báo cho người khởi kiện, nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án khác.

3.Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, nếu việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án.”

và quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật tố tụng dân sự:

“Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án, Toà án phải thông báo bằng văn bản cho bị đơn, cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Toà án đã thụ lý vụ án”

Xét thấy, đã vượt quá thời gian giải quyết vụ việc theo đúng trình tự, quy định của pháp luật mà tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ sự phản hồi nào từ phía Tòa án nhân dân quận ………………….. Tôi kính yêu cầu Tòa án nhân dân quận …………………. trả lời cho tôi biết về tình hình tiến độ giải quyết vụ việc của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!     

                                                                                                            Người viết đơn

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com