Đơn xin tiếp tục học – Học viện Tư pháp là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn xin tiếp tục học – Học viện Tư pháp

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn xin tiếp tục học – Học viện Tư pháp đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn xin tiếp tục học – Học viện Tư pháp là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn xin tiếp tục học – Học viện Tư pháp

ISO 9000-Mẫu 06/ĐT.ĐXTTH

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

PHÒNG ĐÀO TẠO

–––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––

        Hà Nội, ngày       tháng      năm 20…

ĐƠN XIN TIẾP TỤC HỌC

(Diện bảo lưu kết quả học tập)

Kính gửi : Lãnh đạo Phòng Đào tạo Học viện Tư pháp

Họ và tên học viên:………………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh:……….. Nơi sinh: ……………..

Học viên lớp… khoá ………đợt….. Đào tạo nghiệp vụ…………………tại……..……

Em thuộc diện được Bảo lưu kết qủa học tập tại khóa học trên, nay xin được tiếp tục theo học để hoàn thành chương trình và thi tốt nghiệp cùng lớp……….khóa…………

đợt………Đào tạo nghiệp vụ………………………………..tại……………………..…

Em xin chấp hành nghiêm chỉnh Quy định của Học viện Tư pháp và Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Em xin trân trọng cảm ơn!

(Đính kèm đơn này, gồm: Đơn xin Bảo lưu đã được duyệt Mẫu 05; bản phô tô Bằng tốt nghiệp cử nhân và 02 ảnh 3x4cm).

         Phê duyệt của Phòng Đào tạo:Đồng ý cho tiếp tục học (theo Quy chế) cùng lớp……khóa……….đợt……Đào tạo nghiệp vụ……………………..tại…………………

Hà Nội, ngày         tháng         năm 20…

TL. Giám đốc

Trưởng phòng

Học viên(Ký tên, ghi rõ họ, đệm, tên)

 

 

 

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com