Đơn xin thuê đất nhà nước là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn xin thuê đất nhà nước

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn xin thuê đất nhà nước đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn xin thuê đất nhà nước là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn xin thuê đất nhà nước

 

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai 2013

Thông tư 30/2014/TT-BTNMT

Trả lời:

Đơn xin thuê đất được soạn theo mẫu ban hành kèm theo thông tư 30/2014/BTNMT như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

…, ngày….. tháng …..năm ….

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân 2 ……………….

(Ghi chú: Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (thẩm quyền cho thuê đất được quy định tại Điều 59 Luật Đất đai 2013) – VD: Ủy ban nhân dân Quân Hai Bà Trưng)

1. Người xin cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 3 …………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

(Ghi chú: Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…; Tên riêng phải được viết in hoa)

(– VD: NGUYỄN VĂN A; CMND: 0123456789, do CATP Hà Nội cấp ngày 19/ 9/2017.)

2. Địa chỉ/trụ sở chính:……………………………………………………………………………………

(Ghi chú: ghi rõ địa chỉ thường trú trong trường hợp là cá nhân, địa chỉ của trụ sở chính trong trường hợp người cho thuê là tổ chức) (-VD: số ……….., đường ……………., phường…………., Hà Nội)

3. Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………..………………..

……………………………………………………………………………….

(Ghi chú: Ghi rõ địa chỉ hiện đang sinh sống(địa chỉ thường trú) hoặc tạm trú (nếu có), địa chỉ của chi nhánh, văn phòng) (- VD: Số 56, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội)

4. Địa điểm khu đất:…………………………………………………………………………..

(Ghi chú: Ghi rõ địa chỉ của khu đất)

5. Diện tích (m2):………………………………………………………………………………

6. Để sử dụng vào mục đích: 4……………………………………………………………………….

(Ghi chú: Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư)

7. Thời hạn sử dụng:……………………………………………….…………..

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)


Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com