Đơn xin nghỉ học – Học viện tư pháp là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn xin nghỉ học – Học viện tư pháp

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn xin nghỉ học – Học viện tư pháp đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn xin nghỉ học – Học viện tư pháp là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn xin nghỉ học – Học viện Tư pháp

ISO 9000-Mẫu 01/CTHV

BỘ TƯ PHÁP

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

–––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––

        Hà Nội, ngày          tháng          năm 20…

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

(Áp dụng trong thời gian nghỉ học ngắn ngày)

Kính gửi: Lãnh đạo Phòng Công tác học viên

Họ và tên học viên:…………………………………………………………………………………………

Học viên lớp..…..khoá ……đợt….. Đào tạo nghiệp vụ……………tại…………….……

Điện thoại……………………………….Email (nếu có)……………………………….

Em làm đơn này xin được ngh học:

+ Số buổi nghỉ học…………..(ghi tổng số) từ ngày………………..đến ………….………

+ Lý do xin nghỉ học:……………….……………………………………….…………..

……..…………………………………………………….………………………….……

……………………………………………………………………………………………

Em xin chấp hành nghiêm chỉnh Nội quy, Quy định của Học viện Tư pháp.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Phê duyệt của Phòng Công tác học viên

Đồng ý/không đồng ý

Hà Nội, ngày         tháng         năm 20..…

                TL. Giám đốc

                Trưởng phòng

Học viên

(ký tên, ghi rõ họ, đệm, tên)

 

 

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com