Đơn xin khai thác khoáng sản là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn xin khai thác khoáng sản

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn xin khai thác khoáng sản đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn xin khai thác khoáng sản là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn xin khai thác khoáng sản

Đơn xin khai thác khoáng sản là văn bản được cá nhân sử dụng để xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tiến hành khai thác khoáng sản.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——- ***——-

…………., ngày … tháng … năm…… 

ĐƠN XIN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Căn cứ Luật khoáng sản năm 2010;

Căn cứ Nghị định 158/2016 NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

Kính gửi : Ủy ban nhân dân tỉnh………………..

Tôi là:………………………….… Ngày sinh: ………………………

CMND số: …………………….. Ngày cấp: …/…/…… Tại: ……………………..

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này xin quý cơ quan chấp thuận cho tôi được khai thác  ……… tại khu vực ………………………………………………

Thời gian: Từ ngày…./……/………. đến ngày…../……/……….

Diện tích khu vực khai thác là………………mét vuông.

Giới hạn điểm khai thác (trên bản đồ) là khu vực:……………………..

Trữ lượng khai thác dự kiến là:……………………………..

Công suất khai thác dự kiến là:…………………

Thời hạn khai thác dự kiến là:…………………………..

Các thông tin khác:…………………………………………………………)

Tôi xin cam đoan sẽ làm đúng theo các quy định về khai thác khoáng sản và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật. Kính mong quý cơ quan xem xét, giải quyết.

Tôi xin chân thành cám ơn!

Tài liệu kèm theo:

 

–  Giấy phép khai thác …..

– …………………

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com