Biên bản mở thầu là văn bản ghi lại quá trình diễn ra lễ mở thầu giữa bên mời thầu và các nhà thầu. Văn bản đó có chữ kí xác nhận của tất cả các bên tham gia lễ mời thầu.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản mở thầu


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Hà Nội, ngày….tháng…..năm…..

BIÊN BẢN MỞ THẦU

Số: …../BBMT

Căn cứ Luật đấu thầu………..

Căn cứ Quyết định mở thầu số…./QĐ ngày….tháng….năm…. của…………

Hôm nay, ngày….tháng….năm….. vào hồi….giờ……tại……………….

Chúng tôi gồm:

1.Bên mời thầu:

Công ty: ………………

Mã số doanh nghiệp: …………………

Trụ sở doanh nghiệp: …………………

Người đại diện theo pháp luật: ……………………….Chức vụ: …………….

2. Các nhà thầu:

– Nhà thầu A

– Nhà thầu B

– Nhà thầu C

…………….

Đã cùng nhau lập biên bản mở thầu gồm các nội dung sau:

I. CÁC THÔNG TIN CHUNG

1. Tên dự án:

2. Tên gói thầu:

II. DANH SÁCH NHÀ THẦU

III. CÁC THÔNG TIN CHỦ YẾU TRONG LỄ MỞ THẦU

Stt Các thông tin chủ yếu Nhà thầu A Nhà thầu B
1. Văn bản đề nghị rút HSDT (nếu có)      
2. Tình trạng niêm phong của HSDT trước khi mở      
3. Bản gốc HSDT      
4. Số lượng bản chụp HSDT      
5. Thời gian có hiệu lực của HSDT (ghi rõ thời gian có hiệu lực của HSDT nêu trong đơn dự thầu)      
6. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu (chưa trừ giá trị giảm giá, nếu có)      
7. Giảm giá (nếu có)      
8. Giá dự thầu sau giảm giá      
9. Giá dự thầu trong bảng tổng hợp giá dự thầu      
10. Hình thức, giá trị và thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu      
11. Thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong đơn dự thầu      

Ý kiến của đại diện các bên tham dự lễ mở thầu (nếu có).

Bản chụp biên bản mở thầu được gửi đến tất cả nhà thầu tham dự lễ mở thầu.

Lễ mở thầu kết thúc vào hồi….giờ…..cùng ngày.

Chữ ký của đại diện Bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở thầu:

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU

 

 

NHÀ THẦU A NHÀ THẦU B NHÀ THẦU C

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com