Mẫu Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất dành cho hộ gia đình, cá nhân

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

(dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi:   – Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

– Ủy ban nhân dân quận, huyện………………

– Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

  1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất (đối với hộ gia đình thì ghi t ên chủ hộ):

…………………………………………………………………………………………………………….

  1. Chứng minh nhân dân số:………… do……………………………

cấp ngày… .tháng…….năm…………………………………………..

  1. Địa chỉ thường trú :……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

  1. Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………..Điện thoại:…………..
  2. Khu đất xin chuyển mục đích sử dụng (thuộc phường, xã, quận, huyện):………..

…………do tôi đang sử dụng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc Quyết định giao đất) số…………………..do (Ủy ban nhân dân………………………) cấp ngày…………tháng………..năm…………………………………………………………………………………………………………

  1. Diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng:…………m2 , với ranh giới được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc có tên……………………….lập ngày…tháng….năm……) hoặc trích lục bản đồ địa chính số….ngày………của ……………………………………………………………………………..
  2. Mục đích sử dụng mới:……………………………………………………………………….
  3. Phương thức trả tiền sử dụng đất (nếu có):………………………………………………
  4. Cam kết :……………………………………………………………………………………………

– Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

– Trả tiền chuyển mục đích sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn;

– Cam kết khác (nếu có):……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………..,ngày………..tháng…………năm ………

                                    Người xin chuyển mục đích sử dụng đất

(ký, ghi rõ họ và tên)


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com