Đơn trình bày mất sổ bảo hiểm xã hội được người dân viết gửi tới cơ quan chức năng có thẩm quyền, mẫu sẽ có những nội dung gì, xin mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Hướng dẫn làm Đơn trình bày mất sổ bảo hiểm xã hội

Những hướng dẫn để viết Đơn trình bày mất sổ bảo hiểm xã hội đúng, cập nhật theo nội dung mới nhất

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật
  • Chủ thể viết Đơn trình bày mất sổ bảo hiểm xã hội là người có quyền, lợi ích bị xâm phạm
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan
  • Hình thức đơn: Viết tay không bắt buộc theo mẫu

Đơn trình bày mất sổ bảo hiểm xã hội là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để trình bày với một hoặc một số chủ thể có thẩm quyền nào đó việc mất sổ bảo hiểm xã hội của bản thân/những chủ thể khác.

Mẫu Đơn trình bày mất sổ bảo hiểm xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN TRÌNH BÀY MẤT SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kính gửi: – Công ty bảo hiểm……………….

– Ông…………………… – Giám đốc công ty bảo hiểm……………………..

(Hoặc các chủ thể có thẩm quyền khác tùy thuộc những trường hợp cụ thể của bạn)

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế.

Tên tôi là:………………………………….                   Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Tôi xin trình bày với Quý công ty sự việc sau:

………………………………………………

(Phần này bạn trình bày về việc mất sổ bảo hiểm xã hội, ví dụ:

Ngày…/…./……, trong quá trình di chuyển từ………………… đến…………………, tôi có làm rơi một số giấy tờ cá nhân, trong đó có sổ bảo hiểm xã hội mang tên:

Ông/Bà:……………………… Sinh năm:………….. do……………………. cấp ngày…/…./……

Có giá trị từ ngày…/…./…… đến hết ngày…/…./…..

Sau khi phát hiện bị rơi giấy tờ, tôi có thực hiện việc thông báo tới Công an xã và thực hiện các biện pháp tìm kiếm.

Tuy nhiên, tới nay, tức là ngày…/…/….., tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin gì về những giấy tờ mà tôi đã đánh rơi, trong đó có sổ bảo hiểm xã hội mà tôi đã nêu trên.

Do vậy, tôi làm đơn này để trình bày với Quý công ty sự việc trên, kính đề nghị Quý công ty có thể cấp lại sổ bảo hiểm xã hội của tôi trong thời gian tới.)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

  Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com