Đơn kiến nghị đảng viên là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn kiến nghị đảng viên

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn kiến nghị đảng viên đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn kiến nghị đảng viên là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn kiến nghị đảng viên

Đơn kiến nghị đảng viên là văn bản được cá nhân, tổ chức, chủ thể có liên quan khác sử dụng để phản ánh với chủ thể có thẩm quyền những vướng mắc cụ thể trong thực tiễn áp dụng, thực hiện pháp luật không đúng, không đầy đủ, không phù hợp,…. của đảng viên (có thể là của một hoặc nhiều đảng viên) từ đó đề xuất các yêu cầu, phương án giải quyết tình trạng này.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN KIẾN NGHỊ ĐẢNG VIÊN

(V/v: Đề nghị xem xét hành vi……… của đảng viên…………..)

Kính gửi: – Chi ủy/Đảng ủy/……….

– Ban chấp hành………..

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền tùy thuộc vào vị trí của đảng viên mà bạn phản ánh là có hành vi không phù hợp với quy định cũng như hành vi cụ thể của đảng viên này)

– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011;

– Căn cứ Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 của ban Chấp hành Trung ương khóa XII quy định thi hành Điều lệ Đảng;

– Căn cứ Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016 quy định một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

– Căn cứ….;

– Căn cứ thực tiễn……..

Tên tôi là:……………………………             Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

(Nếu là tổ chức thì trình bày như sau:

Công ty:…………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………….. Do Sở Kế hoạch và đầu tư……….. cấp ngày…./……..

Số điện thoại:………………..                     Số Fax:………….

Người đại diện theo pháp luật:………………………………..

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Chức vụ:……………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Căn cứ đại diện:……………………………………..)

Tôi xin trình bày với Chi ủy/ Đảng ủy/… sự việc như sau:

……………………………………………

(Bạn trình bày hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc bạn làm đơn này, theo đó, bạn trình bày thực tiễn áp dụng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước của đảng viên thuộc chi ủy/Đảng ủy/… Trong đó bạn cần thuyết phục được chủ thể có thẩm quyền về nhận định hoạt động/hành vi/thái độ của Đảng viên đó theo hướng mà bạn nhận định)

Tôi nhận thấy, việc Ông/Bà:……………………….. Sinh năm:………….

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Vào Đảng ngày…./…../……

Tiếp tục giữ thái độ/có hành vi……………….. trên sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến…………….

Do đó, tôi làm đơn này để kính đề nghị Chi ủy/Đảng ủy/…  xem xét lại hành vi/thái độ/việc làm/… của Ông/Bà………….. và có biện pháp giải quyết hợp lý, tiến hành:

1./………

2./………. (Đưa ra đề nghị, phương án giải quyết của bạn, đó có thể là có biện pháp yêu cầu ngừng tiếp diễn hành vi vi phạm, có biện pháp xử lý kỷ luât,…)

Kính mong Chi ủy/Đảng ủy/… xem xét và đáp ứng đề nghị trên của tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi tới Chi ủy/Đảng ủy/… những văn bản, tài liệu chứng cứ chứng minh sau:………………………… (bạn đưa ra số lượng, tình trạng văn bản mà bạn gửi kèm)

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com