Đơn khiếu nại về kết luận chất lượng thuốc là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn khiếu nại về kết luận chất lượng thuốc

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn khiếu nại về kết luận chất lượng thuốc đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn khiếu nại về kết luận chất lượng thuốc là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn khiếu nại về kết luận chất lượng thuốc

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

Hà Nội, ngày … tháng … năm……

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v đánh giá, kết luận chất lượng thuốc)

Căn cứ:

– Luật khiếu nại năm 2011

– Luật dược năm 2016

– Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2007;

– Quyết định Số: 361-BYT/QĐ ngày 30 tháng 4 năm 1990 quyết định ban hành bản quy chế kiểm tra chất lượng thuốc;       

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Người khiếu nại:……………………………………………………………………………………

Đối tượng bị khiếu nại: …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

(Quyết định hành chính: Phải ghi rõ cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng năm ra quyết định; người ký quyết định. Về hành vi hành chính: Phải ghi rõ họ tên chức vụ địa chỉ, người thực hiện hành vi hành chính.)

Nội dung khiếu nại:……………………………………………………………………………..

Tóm tắt vụ việc khiếu nại:……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm:……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Quá trình khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại (nếu có):…………………….  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .(trong trường hợp đã gửi đơn khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền nhưng không được giải quyết hoặc việc giải quyết chưa thỏa đáng)

Nay tôi viết đơn khiếu nại này kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại về kiểm định chất lượng thuốc để bảo vệ quyền và lợi ích của tôi cũng như những cá nhân khác liên quan, nếu sai sót đã xảy ra, tôi đề nghị cơ quan thực hiện công việc kiểm định chất lượng thuốc phải bồi thường những thiệt hại về thực tế ma tôi và những người khác có liên quan đã phải gánh chịu.

Tôi xin cam đoan những vấn đề tôi trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, có cơ sở và cam đoan các tài liệu kèm theo về tính chính xác của các tài liệu này , nếu có bất kỳ sự gian dối nào, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin, tài liệu đã cung cấp.

Tài liệu gửi theo đơn:………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Người khiếu nại

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Tài liệu gửi kèm theo đơn (nếu có): Bao gồm các quyết định, văn bản trả lời của cơ quan, ảnh, sơ đồ… có giá trị chứng minh cho nội dung khiếu nại; phải ghi theo thứ tự thời gian, trung thực, rõ ràng chính xác.)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com