Đơn khiếu nại về danh sách cử tri là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn khiếu nại về danh sách cử tri

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn khiếu nại về danh sách cử tri đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn khiếu nại về danh sách cử tri là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn khiếu nại về danh sách cử tri

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

Hà Nội, ngày … tháng … năm……

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về việc …..……………………………..)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

Căn cứ Luật khiếu nại năm 2011

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

Căn cứ Luật Tố tụng hành chính năm 2010.

Kính gửi: Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

(cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Toà án)

Họ và tên……………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:………………………………..Nam(nữ):…………………………

Đối tượng bị khiếu nại: Danh sách cử tri của ………………………………….

Nội dung khiếu nại:

Tóm tắt vụ việc khiếu nại:………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Theo Điều 30 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013: “1. Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.”; điều 33 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 : “ Điều 33. Khiếu nại về danh sách cử tri, Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu phát hiện có sai sót thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh, sách cử tri….”

Dựa vào các căn cứ nêu trên đề nghị Tòa án nhân dân…………………………. xem xét lại những vấn đề mà tôi trình bày,

Những quyền và lợi ích hợp pháp sẽ bị xâm phạm:.. ………………………………….. ……………………………………………………………………………………….

Quá trình khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại: (nếu đã gửi đơn khiếu nại đến ở cơ quan cấp dưới của cơ quan này) : …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

Cam kết của người khiếu nại…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Tài liệu gửi theo ……………………………………………………………………………………

Người khiếu nại

(Ký và ghi rõ họ tên)


Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com