Mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ DO CHUYỂN QUYỀN THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

______________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ [1]

(DO CHUYỂN QUYỀN THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC)

Kính gửi: Công ty ……………………………………………………………….[2]

Tôi tên: …………………………………………….. sinh năm:…………………………………

Chứng minh nhân dân số: ……………..do: ………………. …………………………………..

cấp ngày……..tháng………năm…………………………..

Địa chỉ  thường trú :………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Địa chỉ tạm trú :……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Và vợ/chồng (nếu có):…………………………. ………………………………………………

Nguyên trước đây, căn nhà số:  ……………. đường……………………………………..

phường……………………………………………… quận……………………………………….

do Ông (Bà):………………………đứng tên ký hợp đồng thuê nhà số …….,

ngày…..tháng…….năm……… với Công ty …………………………………2

Đến ngày…….. tháng ……. năm …… Ông (Bà): ………………………………

không sử dụng nữa đã chuyển nhượng lại cho tôi tiếp tục sử dụng.

Nay tôi làm đơn này đề nghị Công ty ……………………………………….……..2

cho tôi được ký hợp đồng thuê căn nhà số:…………………………………………………

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành theo đúng các điều khoản được ký kết trong hợp đồng thuê nhà và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm.

Gửi kèm: [3]                       TP. Hồ Chí Minh, ngày …….tháng….. năm……

                                                               Người làm đơn

                                                               (Ký và ghi rõ họ và tên)

[1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

[2] Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố tùy theo đơn vị được giao quản lý căn nhà đó

[3] Gửi kèm các giấy tờ liên quan đến việc thuê căn nhà trên


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà do chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà do chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà do chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà do chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ DO CHUYỂN QUYỀN THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

______________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ [1]

(DO CHUYỂN QUYỀN THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC)

Kính gửi: Công ty ……………………………………………………………….[2]

Tôi tên: …………………………………………….. sinh năm:…………………………………

Chứng minh nhân dân số: ……………..do: ………………. …………………………………..

cấp ngày……..tháng………năm…………………………..

Địa chỉ  thường trú :………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Địa chỉ tạm trú :……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Và vợ/chồng (nếu có):…………………………. ………………………………………………

Nguyên trước đây, căn nhà số:  ……………. đường……………………………………..

phường……………………………………………… quận……………………………………….

do Ông (Bà):………………………đứng tên ký hợp đồng thuê nhà số …….,

ngày…..tháng…….năm……… với Công ty …………………………………2

Đến ngày…….. tháng ……. năm …… Ông (Bà): ………………………………

không sử dụng nữa đã chuyển nhượng lại cho tôi tiếp tục sử dụng.

Nay tôi làm đơn này đề nghị Công ty ……………………………………….……..2

cho tôi được ký hợp đồng thuê căn nhà số:…………………………………………………

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành theo đúng các điều khoản được ký kết trong hợp đồng thuê nhà và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm.

Gửi kèm: [3]                       TP. Hồ Chí Minh, ngày …….tháng….. năm……

                                                               Người làm đơn

                                                               (Ký và ghi rõ họ và tên)

[1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

[2] Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố tùy theo đơn vị được giao quản lý căn nhà đó

[3] Gửi kèm các giấy tờ liên quan đến việc thuê căn nhà trên


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com