Câu hỏi của khách hàng: Thế nào là bố trí tái định cư tại chỗ cho người có đất bị thu hồi

Khoản 2 Điều 86 Luật đất đai năm 2013 quy định: “Người có đất thu hồi được BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ TẠI CHỖ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư.”

BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ TẠI CHỖ được hiểu như thế nào vậy các bạn?

Nhà mình vừa nhận quyết định thu hồi đất. Tại khu phố mà nhà mình đang sống có khu tái định cư (cách nhà mình có 50 mét) nhưng gia đình mình lại bị bố trí tái định cư sang quận khác (xa đến 12 km).

Mình có thể viện dẫn Khoản 2 ĐIều 86 Luật đất đai 2013 để khiếu nại không.


Luật sư Tư vấn Luật đất đai – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 13/12/2018

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề Bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Luật đất đai năm 2013

3./ Luật sư trả lời Thế nào là bố trí tái định cư tại chỗ cho người có đất bị thu hồi

Theo quy định của pháp luật, khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, người sử dụng đất sẽ được hưởng bồi thường đất, hỗ trợ, tái định cư khi là đối tượng đáp ứng được các điều kiện để được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bạn có thể hiểu  tái định cư tại chỗ là việc người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại khu vực thu hồi đất, khu vực thu hồi đất thường rất rộng lớn, thu hồi từ nhiều thửa đất của nhiều người, do đó tái định cư tại chỗ có thể là ngay tại thửa đất của mình bị thu hồi nhưng cũng có thể trên thửa thu hồi của người khác, miễn trong khu vực thu hồi.

Việc  này thường diễn ra khi Nhà nước tổ chức thu hồi đất để xây dựng một dự án nào đó nhưng diện tích thu hồi không chỉ là mỗi dự án đó mà còn dư một diện tích nhất định và nhà nước tổ chức tái định cư trên phần đất đó. Tức là, khu tái định cư sẽ được xây dựng trên một phần diện tích quy hoạch theo quyết định trước đó.

Tuy nhiên, không phải tất cả các dự án được thực hiện đều sẽ xây dựng khu tái định cư tại một phần đất đã thu hồi trước đó. Do vậy, không phải tất cả các lần nhà nước thu hồi đất thì đều có dự án tái định cư tại khu vực thu hồi đất.

Việc người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ hay không còn phụ thuộc vào việc tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hay không cũng như khu vực thu hồi đất có điều kiện bố trí tái định cư hay không.

Hơn nữa, theo quy định thì phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt sẽ và phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư. Do vậy, bạn có thể tìm hiểu phương án bố trí tái định cư đã được công bố để xem xét việc thu hồi đất tại khu vực của bạn có được tái định cư tại chỗ hay không.

Nếu nhận thấy khu vực thu hồi đất trong trường hợp của bạn có bố trí tái định cư tại chỗ và gia đình bạn, theo quy định thuộc diện được hưởng chế độ tái định cư tại chỗ nhưng vì lý do nào đó không được hưởng, bạn có thể làm đơn đề nghị chủ thể có thẩm quyền trả lời lý do không bố trí tái định cư tại chỗ cho gia đình bạn.

Trong trường hợp chủ thể có thẩm quyền không đưa ra được câu trả lời hợp lý, bạn có thể khiếu nại quyết định hành vi hành chính của chủ thể đó.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, nếu chỉ dựa trên những chi tiết bạn cung cấp thì bạn chưa có đủ cơ sở để nhận định việc bố trí tái định cư cho gia đình bạn của chủ thể có thẩm quyền là sai. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể khiếu nại việc này tới chủ thể có thẩm quyền để được trả lời, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com