Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———-

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

– Căn cứ Quyết định số ___/___ngày…….tháng…….năm……….của Chủ tịch Ủy ban nhân dân [1] về bán nhà ở  thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà (căn hộ):

Số :…………………………..

đường :……………………………………………………………………………………..

Phường (xã, thị trấn) :……………………………. quận………………… (huyện)

……………………………………………………………………………………………….

– Căn cứ vào Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở số :………………………………………………………… /HĐ.MBNƠ.

Ngày……………….. tháng……………….. năm………………….

của Công ty……………………………………………………………………………….. [2]

  • Căn cứ biên lai thu lệ phí trước bạ ngày :…………………………………………

của Chi cục Thuế quận …………………………………………………………………..

Hôm nay ngày…….tháng……….năm ……………, tại Công ty quản lý nhà:

…………………………………………………………………………………………….. 3

Đại diện bên bán là Ông (Bà):………………………………………………………….

Chức vụ :…………………………………………………………………………….

Địa chỉ giao dịch :………………………………………………………………….

Số điện thoại :………………………. Số Fax :…………………………………

Đại diện bên mua là Ông (Bà):…………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số :……….. do…………………………………………

cấp ngày : …………………… tháng……………….. năm………………………

Địa chỉ thường trú :………………………. đường……………………………..

phường (xã, thị trấn): ……………………………. quận (huyện)……………………

– Nay bên bán và bên mua nhà ở đồng ý thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở nêu trên.

– Bên bán nhà thực hiện tiếp các thủ tục để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ……………2 ký Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bên mua nhà theo quy định.

– Bên bán nhà  sẽ có thư mời bên mua nhà đến nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở sau khi Giấy chứng nhận đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân…………………..2 ký.

– Đại diện bên mua và bên bán nhà ở nhất trí với nội dung của biên bản thanh lý hợp đồng này và đồng ý ký tên vào biên bản.

– Biên bản này được lập thành …………bản: bên bán giữ ………..bản, bên mua giữ…….bản,….bản lưu hồ sơ.

BÊN MUA

 

(Ký và ghi rõ họ và tên)

BÊN BÁN

 

(Ký tên, đóng dấu)

[1] Tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó mà ghi là Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Ủy ban nhân dân quận (huyện)

[2] Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó.


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com