Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản kiểm tra cơ sở sản xuất


Công ty cổ phần X

 

Bb số:…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT

(V/v kiểm tra đột xuất hoạt động sản xuất)

Biên bản được lập vào hồi…..h…..ngày…..tháng….năm 2019.

Chúng tôi gồm:

Ông/bà:………………………………………………….Chức vụ……………………………….

Ông/bà:………………………………………………….Chức vụ……………………………….

Ông/bà:………………………………………………….Chức vụ………………………………

Ông/bà:………………………………………………….Chức vụ……………………………….

Ông/bà:………………………………………………….Chức vụ………………………………

Ông/bà:………………………………………………….Chức vụ……………………………….

Theo quyết định số………của Ban Giám đốc công ty, tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất tại các nhà máy và cơ sở sản xuất của công ty.

Các nội dung kiểm tra:

 • Máy móc thiết bị.
 • Chất lượng nguyên vật liệu.
 • Quy trình vận hành.
 • Môi trường lao động, an toàn lao động của công nhân viên.
 • An toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Hóa đơn, chứng từ.

Kết quả kiểm tra:

 • Về chất lượng của máy móc, thiết bị:
 • Về chất lượng nguyên vật liệu:
 • Về quy trình vận hành:
 • Về môi trường lao động của công nhân viên:
 • Về an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm:
 • Về hóa đơn, chứng từ:

Biên bản kết thúc vào hồi …..h….ngày…..tháng…..năm 2019.

Người lập biên bản

Người tham gia

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com