Mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, BIÊN BẢN KIỂM TRA HOÀN CÔNG

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Mẫu số: 06/GPXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG [1]

Kính gửi:……………………………………………………………….. [2]

Tôi tên:……………………………………………..sinh năm:……………………..

Chứng minh nhân dân số:………………. do:………………………… cấp ngày:…………

Địa chỉ thường trú:

Số nhà:…………………………………… đường: ………………………………………………..

phường (xã):……………………………. quận (huyện):………………………………………..

– Là chủ đầu tư công trình tại số:………………………………………………………………

đường:……………………………phường (xã):…………….. quận (huyện):……………….

đã được…………… cấp Giấy phép xây dựng số: …   ngày….tháng…. năm…

– Công trình xây dựng được hoàn công theo Biên bản kiểm tra hoàn công số……………….ngày……tháng…..năm…do………………………………cấp.

Nay đề nghị điều chỉnh nội dung như sau [3]:

+ Nội dung trong:

Giấy phép xây dựng ¨       Biên bản kiểm tra hoàn công ¨

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

+ Nội dung đề nghị điều chỉnh: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Đính kèm:                                                                  HCM, ngày… tháng… năm…..

–                                                                                        Người làm đơn,

–                                                                                    (ký và ghi rõ họ và tên)

[1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày__/__/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

[2] Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp  giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

[3] Đánh dấu X vào ô thích hợp

 


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, BIÊN BẢN KIỂM TRA HOÀN CÔNG

 

Mẫu số: 06/GPXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG [1]

Kính gửi:……………………………………………………………….. [2]

Tôi tên:……………………………………………..sinh năm:……………………..

Chứng minh nhân dân số:………………. do:………………………… cấp ngày:…………

Địa chỉ thường trú:

Số nhà:…………………………………… đường: ………………………………………………..

phường (xã):……………………………. quận (huyện):………………………………………..

– Là chủ đầu tư công trình tại số:………………………………………………………………

đường:……………………………phường (xã):…………….. quận (huyện):……………….

đã được…………… cấp Giấy phép xây dựng số: …   ngày….tháng…. năm…

– Công trình xây dựng được hoàn công theo Biên bản kiểm tra hoàn công số……………….ngày……tháng…..năm…do………………………………cấp.

Nay đề nghị điều chỉnh nội dung như sau [3]:

+ Nội dung trong:

Giấy phép xây dựng ¨       Biên bản kiểm tra hoàn công ¨

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

+ Nội dung đề nghị điều chỉnh: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Đính kèm:                                                                  HCM, ngày… tháng… năm…..

–                                                                                        Người làm đơn,

–                                                                                    (ký và ghi rõ họ và tên)

[1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày__/__/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

[2] Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp  giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

[3] Đánh dấu X vào ô thích hợp

 


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com