Mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, BIÊN BẢN KIỂM TRA HOÀN CÔNG

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Mẫu số: 06/GPXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG [1]

Kính gửi:……………………………………………………………….. [2]

Tôi tên:……………………………………………..sinh năm:……………………..

Chứng minh nhân dân số:………………. do:………………………… cấp ngày:…………

Địa chỉ thường trú:

Số nhà:…………………………………… đường: ………………………………………………..

phường (xã):……………………………. quận (huyện):………………………………………..

– Là chủ đầu tư công trình tại số:………………………………………………………………

đường:……………………………phường (xã):…………….. quận (huyện):……………….

đã được…………… cấp Giấy phép xây dựng số: …   ngày….tháng…. năm…

– Công trình xây dựng được hoàn công theo Biên bản kiểm tra hoàn công số……………….ngày……tháng…..năm…do………………………………cấp.

Nay đề nghị điều chỉnh nội dung như sau [3]:

+ Nội dung trong:

Giấy phép xây dựng ¨       Biên bản kiểm tra hoàn công ¨

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

+ Nội dung đề nghị điều chỉnh: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Đính kèm:                                                                  HCM, ngày… tháng… năm…..

–                                                                                        Người làm đơn,

–                                                                                    (ký và ghi rõ họ và tên)

[1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày__/__/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

[2] Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp  giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

[3] Đánh dấu X vào ô thích hợp

 


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com