_Đại biểu HĐND phải chịu trách nhiệm trước cử tri, phải liên hệ chặt chẽ với cử tri. Tuy nhiên trong kì hoạt động của mình, đại biểu HĐND phải thể hiện ý chí của đại đa số cử tri. Trong trường hợp mất tín nhiệm sẽ bị cử tri bãi nhiệm vào bất kì thời gian nào.

_Nhân dân có quyền bãi nhiệm các đại biểu mình đã bầu ra, ngoài ra đại biểu HĐND bị cử tri hoặc HĐND bãi nhiệm khi đại biểu đó không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.

_Thủ tục cử tri bãi nhiệm đại biểu gần tương tự như thủ tục bầu cử.

_Đại biểu Quốc hội bị bãi nhiệm khi có quá nửa tổng số cử tri đơn vị bầu cử bỏ phiếu bãi nhiệm hoặc khi có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu bỏ phiếu bãi nhiệm.

_Thường trực HĐND và UBND quyết định việc đưa ra HĐND hoặc cử tri bãi nhiệm đại biểu HĐNDtheo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc cùng cấp.

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

_Đại biểu Quốc hội phải chịu trách nhiệm trước cử tri, phải liên hệ chặt chẽ với cử tri. Tuy nhiên trong kì hoạt động của mình, đại biểu Quốc hội phải thể hiện ý chí của đại đa số cử tri. Trong trường hợp mất tín nhiệm sẽ bị cử tri bãi nhiệm vào bất kì thời gian nào.

_Nhân dân có quyền bãi nhiệm các đại biểu mình đã bầu ra, ngoài ra đại biểu Quốc hội bị cử tri hoặc Quốc hội bãi nhiệm khi đại biểu đó không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.

_Thủ tục cử tri bãi nhiệm đại biểu gần tương tự như thủ tục bầu cử.

_Để phụ trách công việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, pháp luật quy định thành lập Uỷ ban công tác bãi nhiệm, ban công tác, tổ công tác bãi nhiệm.

_Đại biểu Quốc hội bị bãi nhiệm khi có quá nửa tổng số cử tri đơn vị bầu cử bỏ phiếu bãi nhiệm hoặc khi có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu bỏ phiếu bãi nhiệm.

_Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định việc đưa ra Quốc hội bãi nhiệm hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Đơn bãi nhiệm kế toán trưởng là văn bản được sử dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức có mong muốn bãi nhiệm chức danh kế toán trưởng của cá nhân khác khi cá nhân này không còn phù hợp với vị trí này do những nguyên nhân như cá nhân có hành vi vi phạm đạo đức, phẩm chất đạo đức không còn phù hợp với chức vụ được giao…

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn bãi nhiệm kế toán trưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

……….., ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN BÃI NHIỆM CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG

 • Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;
 • Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH 07/02/2005 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh;
 • Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty;
 • Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty;

Kính gửi: – Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần…………………………;

Tôi là: ………………………………………………………………… Sinh ngày:…………………..

Hiện đang làm việc tại Phòng………………………………….. Công ty…………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………………….

Ông/bà ………………….. đảm nhiệm chức danh kế toán trưởng của Công ty từ ngày … tháng … năm … Trong quá trình công tác, ông/bà…………………… đã luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, là tấm gương để các nhân viên noi theo và đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công ty. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, ông/bà ………………………….. đã có những hành vi không chuẩn mực, không tương xứng với chức danh của mình. (bạn nêu cụ thể những lý do khiến ông /bà …………….. không còn xứng đáng với vị trí kế toán trưởng; chẳng hạn như có vi phạm pháp luật trong quá trình làm việc, có những vi phạm về phẩm chất đạo đức…. Bạn cần trình bày chi tiết về những vi phạm này và gửi kèm các căn cứ chứng minh cho vi phạm đó)

Căn cứ:

 • Cơ sở pháp luật: (Bạn cần viện dẫn căn cứ pháp luật để tăng tính thuyết phục cho lá đơn)

(Chẳng hạn đối với loại hình công ty cổ phần nhà nước, bạn có thể tham khảo căn cứ theo quy định tại Tiết b, Điểm 1, Mục IV Thông tư liên tịch số 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH 07/02/2005 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh:

b) Đối với các tổ chức quy định tại điểm 2, điểm 3, phần I của Thông tư này thì việc bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán được quy định như sau :

– Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn quy định tại tiết b, c của điểm 2 và tiết a của điểm 3, phần I của Thông tư này thực hiện theo Điều lệ công ty và do Hội đồng thành viên quyết định theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 35 của Luật doanh nghiệp;

– Đối với công ty cổ phần quy định tại tiết a, d, đ, e của điểm 2 và tiết b của điểm 3, phần I của Thông tư này thực hiện theo quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 80 của Luật Doanh nghiệp, theo Điều lệ công ty và do Hội đồng quản trị quyết định;

…”)

 • Thực tế nêu trên

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Hội đồng quản trị bãi nhiệm chức danh Kế toán trưởng của ông/bà: ……………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những nội dung đã trình bày trong đơn là hoàn toàn đúng sự thật đồng thời xin chịu mọi trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Kính mong Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần xem xét, giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần(Ý kiến của Hội đồng quản trị, chữ ký của các thành viên )

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Đơn bãi nhiệm kế toán trưởng là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn bãi nhiệm kế toán trưởng

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn bãi nhiệm kế toán trưởng đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

 • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
 • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
 • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
 • Chủ thể viết Đơn bãi nhiệm kế toán trưởng là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
 • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
 • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
 • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
 • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Đơn bãi nhiệm kế toán trưởng là văn bản được sử dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức có mong muốn bãi nhiệm chức danh kế toán trưởng của cá nhân khác khi cá nhân này không còn phù hợp với vị trí này do những nguyên nhân như cá nhân có hành vi vi phạm đạo đức, phẩm chất đạo đức không còn phù hợp với chức vụ được giao…

Mẫu Đơn bãi nhiệm kế toán trưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

……….., ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN BÃI NHIỆM CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG

 • Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;
 • Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH 07/02/2005 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh;
 • Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty;
 • Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty;

Kính gửi: – Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần…………………………;

Tôi là: ………………………………………………………………… Sinh ngày:…………………..

Hiện đang làm việc tại Phòng………………………………….. Công ty…………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………………….

Ông/bà ………………….. đảm nhiệm chức danh kế toán trưởng của Công ty từ ngày … tháng … năm … Trong quá trình công tác, ông/bà…………………… đã luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, là tấm gương để các nhân viên noi theo và đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công ty. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, ông/bà ………………………….. đã có những hành vi không chuẩn mực, không tương xứng với chức danh của mình. (bạn nêu cụ thể những lý do khiến ông /bà …………….. không còn xứng đáng với vị trí kế toán trưởng; chẳng hạn như có vi phạm pháp luật trong quá trình làm việc, có những vi phạm về phẩm chất đạo đức…. Bạn cần trình bày chi tiết về những vi phạm này và gửi kèm các căn cứ chứng minh cho vi phạm đó)

Căn cứ:

 • Cơ sở pháp luật: (Bạn cần viện dẫn căn cứ pháp luật để tăng tính thuyết phục cho lá đơn)

(Chẳng hạn đối với loại hình công ty cổ phần nhà nước, bạn có thể tham khảo căn cứ theo quy định tại Tiết b, Điểm 1, Mục IV Thông tư liên tịch số 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH 07/02/2005 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh:

b) Đối với các tổ chức quy định tại điểm 2, điểm 3, phần I của Thông tư này thì việc bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán được quy định như sau :

– Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn quy định tại tiết b, c của điểm 2 và tiết a của điểm 3, phần I của Thông tư này thực hiện theo Điều lệ công ty và do Hội đồng thành viên quyết định theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 35 của Luật doanh nghiệp;

– Đối với công ty cổ phần quy định tại tiết a, d, đ, e của điểm 2 và tiết b của điểm 3, phần I của Thông tư này thực hiện theo quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 80 của Luật Doanh nghiệp, theo Điều lệ công ty và do Hội đồng quản trị quyết định;

…”)

 • Thực tế nêu trên

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Hội đồng quản trị bãi nhiệm chức danh Kế toán trưởng của ông/bà: ……………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những nội dung đã trình bày trong đơn là hoàn toàn đúng sự thật đồng thời xin chịu mọi trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Kính mong Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần xem xét, giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần(Ý kiến của Hội đồng quản trị, chữ ký của các thành viên )

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com