Quyết định xử lý kỷ luật đảng viên

5/5 - (1 bình chọn)

Quyết định xử lý kỷ luật đảng viên : là văn bản được ban chấp hành Đảng ủy sử dụng để quyết định xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm nôi quy Đảng viên , không làm tròn chức trách công việc của mình .

Mẫu Quyết định xử lý kỷ luật đảng viên

ĐẢNG ỦY …….Số : …/…..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày ….. tháng ….. năm

 QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN

V/v xử lý kỷ luật đối với đồng chí …

– Căn cứ Điều lệ Đảng;

– Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

– Căn cứ báo cáo số … ngày … tháng … năm … của Đảng ủy … và kết quả kiểm tra xem xét đề nghị của Đoàn kiểm tra ;

Đảng ủy …………………………………. nhận thấy: (tóm tắt nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm của đảng viên; ghi rõ đã vi phạm quy định nào theo nội dung kết luận của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy … )

ĐẢNG ỦY …

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 . Thi hành kỷ luật đồng chí …

Chức vụ :

Nơi công tác :

ĐIỀU 2 . Hình thức kỷ luật :

ĐIỀU 3 . Đề nghị các đơn vị có liên quan và đồng chí … có trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận:– ……

 

– Lưu: VT ,

T/M ĐẢNG ỦY

(ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191