Quyết định kỷ luật cán bộ

5/5 - (1 bình chọn)

Quyết định kỷ luật cán bộ : là văn bản quyết định của cấp trên có thẩm quyền được lập ra để quyết định về việc lỷ luật cán bộ vi phạm

Mẫu Quyết định kỷ luật cán bộ


TÊN ĐƠN VỊ …….Số : …/…..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày ….. tháng ….. năm

 QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT CÁN BỘ

V/v xử lý kỷ luật đối với ông / bà

( Chức danh ) ( Tên cơ quan )

  • Căn cứ vào Quyết định số …/… ngày … tháng … năm … về việc thành lập cơ quan … ;
  • Căn cứ Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức ;
  • Căn cứ Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường , bồi hoàn của viên chức ;
  • Theo đề nghị của Ông / bà … – Trưởng phòng hành chính nhân sự ;
  • Xét tính chất và mức độ vi phạm của Ông / bà … về việc … ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thi hành kỷ luật Ông (Bà) … vì vi phạm chế độ trách nhiệm , chế độ kỷ luật của cán bộ công nhân viên chức Nhà nước

Điều 2: Đề nghị các ông / bà Trưởng phòng hành chính , Trưởng phòng tổ chức cán bộ , trưởng ( đơn vị có nhân viên vi phạm ) và Ông / bà … chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận:……

 

– Lưu: VT ,

THỦ TRƯỞNG

(ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191