Mẫu Quy chế tuyển sinh học nghề

5/5 - (1 bình chọn)

Quy chế tuyển sinh học nghề là văn bản quy định các nội dung liên quan đến thủ tục, trình tự tuyển sinh học nghề được ban hành bởi Giám đốc trung tâm dạy nghề hoặc Bộ giáo dục và đào tạo……

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quy chế tuyển sinh học nghề


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

QUY CHẾ TUYỂN SINH HỌC NGHỀ

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 1. Quy chế này quy định về tuyển sinh học nghề cho Trường …………… ở các cấp trình độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề, liên thông từ sơ cấp nghề lên trung cấp nghề, trung cấp nghề lên cao đẳng nghề.
 2. Quy chế này quy định hình thức tuyển sinh, chính sách ưu tiên tuyển sinh đối với từng loại hình đào tạo, đối tượng tuyển sinh đối với từng trình độ dạy nghề.
Điều 2. Hình thức tuyển sinh 

Xét tuyển được chia làm 02 đợt trong năm theo điểm tổng kết các môn học cuối THPT hoặc THCS, đối với hệ đào tạo liên thông xét tuyển theo xếp hạng của bằng tốt nghiệp. Riêng đối với hệ sơ cấp nghề xét tuyển theo đơn học nghề.

Điều 3. Đối tượng tuyển sinh 
 1. Điều kiện chung
 2. Trình độ Sơ cấp nghề
 3. Trình độ Trung cấp nghề
 4. Trình độ Cao đẳng nghề
 5. Những trường hợp sau đây không được đăng ký học nghề
Điều 4: Chính sách ưu tiên

Chế độ ưu tiên khi xét tuyển thực hiện theo Điều 4, Điều 5 của Quy chế tuyển sinh học nghề được ban hành kèm theo Quyết định số …/…../QĐ-…….. ngày …/…/… của ……………….

Điều 5: Chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh và thông báo tuyển sinh
 1. Chỉ tiêu tuyển sinh
 2. Kế hoạch tuyển sinh
 3. Thông báo tuyển sinh
Điều 6: Thanh tra, kiểm tra, giám sát tuyển sinh

Nhà trường sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các khâu trong công tác tuyển sinh theo quy định hiện hành.

Chương II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH

Mục 1. THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

Điều 7. Hồ sơ đăng ký học nghề trình độ sơ cấp
 1. Người học nghề trình độ sơ cấp đăng ký học nghề với hồ sơ đăng ký học nghề gồm:………………….
 2. Người học nghề trình độ sơ cấp thuộc đối tượng lao động nông thôn, dân tộc thiểu số, người nghèo, người tàn tật đăng ký học nghề với hồ sơ đăng ký học nghề gồm: …………………….
Điều 8: Hồ sơ đăng ký học nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề

Hồ sơ đăng ký học nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề theo hình thức xét tuyển gồm có:…………….

Điều 9. Thủ tục đăng ký học nghề
 1. Thí sinh có thể nhận và nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường hoặc qua các địa chỉ:

– Gửi qua đường bưu điện;

– Nộp tại các địa điểm liên kết phát và nhận hồ sơ của Trường (theo Thông báo tuyển sinh hàng năm).

 1. Hồ sơ phát miễn phí
 2. Lệ phí xét tuyển: theo quy định hiện hành

Mục 2. TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CƠ SỞ DẠY NGHỀ  TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH

Điều 10. Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh

Hàng năm, Hiệu trưởng quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) và bộ phận giúp việc cho HĐTS để điều hành và thực hiện mọi công việc có liên quan đến công tác tuyển sinh của Trường.

Điều 11. Thành phần, Nhiệm vụ và Quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh
 1. Thành phần HĐTS:
 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTS:
Điều 12. Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh
 1. Thành phần Ban thư ký HĐTS, gồm có:
 2. Trưởng ban do Ủy viên thường trực HĐTS kiêm nhiệm;
 3. Các ủy viên gồm một số cán bộ Ban Tuyển sinh và Tư vấn Việc làm.
 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thư ký HĐTS:
 5. Quản lý hồ sơ xét tuyển và các giấy tờ, biên bản liên quan đến xét tuyển;
 6. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất bằng văn bản theo yêu cầu của Chủ tịch HĐTS về tình hình hồ sơ đăng ký;
 7. Dự kiến phương án xét tuyển;
 8. In và gởi giấy báo triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học.

Mục 3. XÉT TUYỂN

Điều 13. Xét tuyển học nghề các trình độ
Điều 14. Xác định điểm trúng tuyển

Căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký học nghề trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và chỉ tiêu tuyển sinh đã được thống nhất, Ban thư ký HĐTS cần:

 1. Lập bảng điểm xét tuyển của thí sinh (theo từng nghề, theo từng nguyện vọng);
 2. Dự kiến phương án xét tuyển.
Điều 15. Triệu tập thí sinh trúng tuyển
 1. Hiệu trưởng là người trực tiếp xét duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển và ký Giấy báo trúng tuyển để triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học. Trong Giấy báo trúng tuyển ghi rõ những điều kiện cần thiết để làm thủ tục nhập học (các loại giấy tờ theo quy định, học phí, ….).
 2. Thí sinh trúng tuyển học nghề khi đến trường nhập học mang theo những loại giấy tờ sau đây: ………………

 (Các loại giấy tờ ưu tiên để được xét miễn, giảm các chế độ về chính sách, xã hội sẽ được nộp sau khi học sinh đã được biên chế vào các lớp).

 

Chương III. KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 16. Khen thưởng
 1. Những thí sinh đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh được xét để đề nghị khen thưởng;
 2. Tiền thưởng theo qui định hiện hành.
Điều 17. Xử lý cán bộ làm công tác tuyển sinh vi phạm

Người tham gia công tác tuyển sinh có hành vi vi phạm quy định tại Quy chế này (bị phát hiện trong khi thi hành nhiệm vụ hoặc sau kỳ tuyển sinh) nếu có đủ chứng cứ thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Chương IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ LƯU TRỮ

Điều 19. Chế độ báo cáo

Sau khi kết thúc đợt tuyển sinh, Trường gửi báo cáo kết quả tuyển sinh của đợt tuyển sinh đó cho …………………

Điều 20. Lưu trữ 

Tất cả các tài liệu liên quan đến kỳ tuyển sinh, Trường bảo quản và lưu trữ trong suốt khóa đào tạo theo quy định của Pháp lệnh Lưu trữ.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191