Nghiệm thu tư vấn giám sát

Xếp hạng post

Mẫu Nghiệm thu tư vấn giám sát


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……. , ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN NGHIỆM THU TƯ VẤN GIÁM SÁT

Gói thầu số … : Giám sát thi công ………

 1. Đối tượng nghiệm thu :
 • Gói thầu số … : Giám sát thi công công trình …………..
 1. Thành phần nghiệm thu

a. Đại diện chủ đầu tư :

Họ tên :

Chức vụ :

Họ tên :

Chức vụ :

b. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát

Họ tên :

Chức vụ :

c. Đại diện đơn vị phụ trách thiết kế :

Họ tên :

Chức vụ :

d. Đại diện đơn vị thi công :

Họ tên :

Chức vụ :

 1. Thời gian tiến hành nghiệm thu :
 • Bắt đầu : ……. Ngày …… tháng …… năm ……
 • Kết thúc : …… ngày ……. Tháng …… năm …….
 • Tại : ………….
 1. Đánh giá hạng mục :

a. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu :

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng
 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi được phê duyệt

Bản vẽ số : …..

 • Tiêu chuẩn , quy phạm xây dựng được áp dụng :
 • Các kết quả kiểm tra , thí nghiệm chất lượng vật liệu , thiết bị được đưa vào sử dụng :
 • Nhật ký thi công , giám sát và các văn bản khác có liên quan

b. Nội dung nghiệm thu :

 • Chất lượng vật tư , vật liệu và thiết bị lắp đặt :
 • Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất : …..
 • Kiểm định chất lượng , số lượng thiết bị công nghệ : …..
 • ……..
 • Các khối lượng đã thực hiện theo thiết kế :
 • …….
 • …….
 • ……..
 • Các khối lượng đã thực hiện không đúng thiết kế :
 • ……
 • …….
 • …….
 • Các thay đổi trong khi thi công đã được phê duyệt :
 • ……
 • ……
 • …….
 • Các khối lượng chưa được kiểm tra nghiệm thu :
 • …….
 • …….

c. Các ý kiến khác nếu có

5. Kết luận :

 • Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành dự án để đưa vào sử dụng
 • Yêu cầu sửa chữa , hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác ( nếu có )

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về biên bản nghiệm thu này .

NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG

 

( Ký tên , đóng dấu )

CHỦ ĐẦU TƯ

 

( Ký tên , đóng dấu )

NHÀ THẦU THIẾT KẾ

 

( Ký tên , đóng dấu )

NHÀ THẦU THI CÔNG

 

( Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191