Nghiệm thu thiết bị y tế

Xếp hạng post

Mẫu Nghiệm thu thiết bị y tế


BỆNH VIỆN ….

KHOA ……

Số : …/…..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

BIÊN BẢN NGHIỆM THU THIẾT BỊ Y TẾ

Hôm nay , vào lúc …… ngày … tháng … năm … tại Bệnh viện ………….. Khoa …… tiến hành họp nghiệm thu trang thiết bị y tế  ………

 1. Thành phần tham gia nghiệm thu :

Họ tên :

Chức vụ : Giám đốc Bệnh viện ….. (Trưởng ban nghiệm thu )

Họ tên :

Chức vụ : Trưởng khoa ….. (Phó Trưởng ban nghiệm thu )

Họ tên :

Chức vụ : Nhân viên phòng trang thiết bị  …..( Thành viên ban nghiệm thu )

Họ tên :

Chức vụ : Đại diện bên giao trang thiết bị ( Thành viên ban nghiệm thu )

 1. Nội dung nghiệm thu :
  • Máy …..
 • Số lượng :
 • Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm :
 • Kết quả kiểm định chất lượng máy
 • Thông số kỹ thuật :
 • …..
  • Máy …..
 • Số lượng :
 • Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm :
 • Kết quả kiểm định chất lượng máy
 • Thông số kỹ thuật :
 • …..
  • Máy …..
 • Số lượng :
 • Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm :
 • Kết quả kiểm định chất lượng máy
 • Thông số kỹ thuật :
 • …..
 1. Kết luận :
 • Chấp nhận nghiệm thu trang thiết bị để đưa vào sử dụng
 • Yêu cầu sửa chữa , hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác ( nếu có )

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về biên bản nghiệm thu này .

TRƯỞNG BAN NGHIỆM THU

 

( Ký tên , đóng dấu )

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO TRANG THIẾT BỊ

 

( Ký tên , đóng dấu )

THƯ KÝ

 

( Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191