Nghiệm thu phòng thí nghiệm

Xếp hạng post

Mẫu Nghiệm thu phòng thí nghiệm


BỆNH VIỆN ….

KHOA ……

Số : …/…..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

BIÊN BẢN NGHIỆM THU PHÒNG THÍ NGHIỆM

Hôm nay , vào lúc …… ngày … tháng … năm … tại Trường  ………….. Khoa …… tiến hành họp nghiệm thu phòng thí nghiệm số   ………

 1. Thành phần tham gia nghiệm thu :
 • Đại diện tư vấn giám sát :

Họ tên :

Chức vụ :

 • Đại diện đơn vị thi công :

Họ tên :

Chức vụ :

 • Đại diện đơn vị thí nghiệm :

Họ tên :

Chức vụ :

 1. Nội dung nghiệm thu :

a. Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị :

 • ….
 • ….
 • …..

( Theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 : 2017 , phù hợp với các phép thử mà phòng thí nghiệm dự kiến tiến hành thử nghiệm )

b. Các ý kiến khác nếu có

 1. Kết luận :
 • Chấp nhận nghiệm thu phòng thí nghiệm để đưa vào sử dụng
 • Yêu cầu sửa chữa , hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác ( nếu có )

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về biên bản nghiệm thu này .

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

 

( Ký tên , đóng dấu )

ĐẠI DIỆN THI CÔNG

 

( Ký tên , đóng dấu )

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

 

THÍ NGHIỆM

( Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191