Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình

Xếp hạng post

Mẫu Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày….tháng….năm……

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

Số:………………………

Công trình/Hạng mục công trình:…………………………..

Địa điểm xây dựng:………………………………………………….

 1. Đối tượng nghiệm thu:……………………………………
 2. Thành phần tham gia nghiệm thu:
 • Đại diện Chủ đầu tư

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…

 • Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng công trình

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:..

 1. Thời gian nghiệm thu

Bắt đầu:……giờ…………..ngày………..tháng……….năm

Kết thúc: ……giờ…………..ngày………..tháng……….năm

Tại:…………………………………………………………………

 1. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện
 • Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt:

Bản vẽ số: (Ghi rõ tên, số các bản vẽ thiết kế)

 • Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:

– Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được đưa vào sử dụng: ( Xem thêm ở phần ghi chú)

– Nhật ký thi công, giám sát và các văn bản có liên quan

 • Các ý kiến khác nếu có
 1. Kết luận

– Chấp nhận/Không chấp nhận nghiệm thu:…………………….hoàn thành hạng mục công trình.

– Các sai sót còn tồn tại và các khiếm khuyết cần phải sửa:

– Thời gian sửa:…………………………………………………………

 1. Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm:

– Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và các phụ lục kèm theo nếu có;

– Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÀ THẦU THIẾT KẾ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÀ THẦU THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191