Mẫu Hợp đồng bảo vệ trường mầm non – Hợp đồng bảo vệ trường học

Xếp hạng

Hợp đồng bảo vệ trường mầm non, Hợp đồng bảo vệ trường tiểu học, Hợp đồng bảo vệ trường học, Hợp đồng bảo vệ cơ quan, Hợp đồng bảo vệ công trình.

1. Hợp đồng bảo vệ trường mầm non có những đặc trưng gì

Hơp đồng bảo vệ trường học được ghi lại như bằng chứng về quá trình hợp đồng hình thành. Hợp đồng này có thể do 1 trong 2 bên soạn ra hoặc gửi mẫu hợp đồng bảo vệ lao động theo các quy định hiện hành. Một số đặc trưng của hợp đồng bảo vệ trường mầm non

– Công việc trông coi sẽ có những rủi ro phát sinh, người bảo vệ sẽ có nguy cơ gặp phải nguy hiểm khi thực hiện công việc trong hợp đồng

– Nhân viên bảo vệ phải được trải qua đào tạo từ những trung tâm dạy nghề hoặc trung tâm huấn luyện và bồi duõng. Như vậy mới có đủ điều kiện làm nhân viên bảo vệ

2. Hướng dẫn sử dụng Hợp đồng bảo vệ trường mầm non

Hợp đồng thuê bảo vệ là một hợp đồng dân sự, các bên thoả thuận với nhau về dịch vụ bảo vệ. Một bên có nhu cầu muốn thuê dịch vụ bảo vệ và một bên sẽ cung ứng dịch vụ bảo vệ thực hiện công việc đã được thoả thuận cho bên sử dụng dịch vụ bảo vệ. Bên sử dụng dịch vụ bảo vệ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ. Sau khi hợp đồng có hiệu lực sẽ xác lập quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên đối với nhau.

3. Chế độ, bảo hiểm cho bảo vệ như thế nào

Nhân viên bảo vể lâu năm sẽ được hưởng các chế độ, bảo hiểm từ phía công ty hoặc những cơ sở thuê bảo vệ như:

– Được công ty đóng chế độ hưu trí

– Được hưởng chế độ nghỉ phép, ốm đau

– Có quyền tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội bắt buộc và được công ty chi trả tiền đóng bảo hiểm

4. Pháp luật Quy định gì về Hợp đồng bảo vệ

Hợp đồng bảo vệ được pháp luật quy định như sau:

a, Hình thức hợp đồng: Hợp đồng bảo vệ thuộc loại hợp đồng lao động phải được lập thành văn bản và được kí kết chấp thuận từ hai bên. Hợp đồng được lập nên từ sự đồng thuận, thống nhất ý chí, không có sự lừa đảo, lừa dối giữa các bên

b, Thời gian làm việc bảo vệ: Theo như Điều 105 Bộ Luật lao động 2019, thời giờ làm việc bình thường của nhân viên bảo vệ là 8 giờ/ngày, không quá 48 giờ/tuần. Nhưng người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết. Nếu muốn cho nhân viên làm việc thêm giờ thì phải lưu ý theo khoản 2 và khoản 3 Điều 107 Bộ luật này. Nếu bắt nhân viên bảo vệ làm quá mà không được sự đồng ý thì sẽ bị xử phạt

c, Điều khoản về bảo hiểm

Theo quy đinh tại Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội, người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng

Theo quy định ở trên ta thấy khi công ty bảo vệ ký kết hợp đồng lao động với nhân viên bảo vệ từ đủ 01 tháng trở lên thì nhân viên bảo vệ sẽ được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật

d, Vi phạm hợp đồng

Vi phạm hợp đồng là hành vi vi phạm để những thoả thuận, vi phạm đến sự thống nhất về ý chí giữa các bên chủ thể từ trước. Những hành vi vi phạm có thể gây ảnh hưởng tới lợi ích hoặc gây tổn thất đến chủ thể còn lại. Cho nên việc vi phạm hợp đồng cần có điều khoản chế tài dành cho những vi phạm đó. Nếu tranh chấp không thể tự giải quyết giữa các bên thì các bên có quyền khởi kiện lên phía Toà án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định

e, Thời hạn của hợp đồng

Kể từ thời điểm hợp đồng bắt đầu có hiệu lực thì hợp đồng sẽ làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Khi hợp đồng hết hạn thì quyền và nghĩa vụ đó của các bên cũng kết thúc cho nên các bên cần xác định rõ thời hạn của hợp đồng

5. Mẫu Hợp đồng bảo vệ thuê khoán

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN BẢO VỆ

Số:…../HĐDVBVCQ

Căn cứ theo Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015

Căn cứ theo Luật Lao động 2019

– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 năm 2005

– Căn cứ vào các Thông tư, Nghị định khác có liên quan

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên, hôm nay ngày … tháng …. .năm …. chúng tôi bao gồm:

I, BÊN THUÊ A

– Tên công ty: …………………………………………………………………..

– Người đại diện: ………………………………………………………………….

– Chức vụ: …………………………………………………………………………

– Mã số thuế:………………………………………………Fax:………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

– Số điện thoại: ……………………………………………………………………

– Emai: ……………………………………………………………………………. 

II, BÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ B

– Tên công ty: …………………………………………………………………..

– Người đại diện: ………………………………………………………………….

– Chức vụ: …………………………………………………………………………

– Mã số thuế:………………………………………………Fax:………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

– Số điện thoại: ……………………………………………………………………

– Emai: ……………………………………………………………………………. 

Theo như thoả thuận thì hai bên A và B đã đồng ý đi đến việc kí kết hợp dịch vụ bảo vệ cơ quan gồm những điều khoản và nội dung như sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Mục đích công việc bảo vệ: Bên A thuê dịch vụ bảo vệ phí bên B với mục đích là bảo vệ…………………………………………………………………………..

Địa điểm bảo vệ…………………………………………………………………..

Bên A sẽ chi tra phí dịch vụ bảo vệ cho phía bên B khi đáp ứng đầy đủ các nhu cầu

Điều 2: Thời hạn hợp đồng

Thời hạn hợp đồng kéo dài trong vòng.…… năm

Thời gian bắt đầu công việc từ ngày …… tháng ……. năm

Đến ngày ……… tháng ……. năm …….

Điều 3: Thời gian công việc bảo vệ

Công việc được thực hiện trong 6 ngày/tuần, từ thứ hai đến thứ bảy

Việc bảo vệ hằng ngày được chia thành……. ca như sau:

– Ca 1: từ …… h đến …… h. Số lượng bảo vệ:……người

– Ca 2: từ …… h đến …… h. Số lượng bảo vệ:……người

– Ca 3: từ …… h đến …… h. Số lượng bảo vệ:……người

Số lượng vị trí bảo vệ có thể được xem xét và điều chỉnh để phục vụ tốt hơn mục tiêu đề ra

Điều 4: Yêu cầu đối với nhân viên

Để thực hiện công việc nêu trên phía bên B cần cử những nhân viên đáp ứng những điều kiện như sau”

– Lý lịch rõ ràng, không có tiền án tiền sự, có đạo đức nghề nghiệp

– Được huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ: Nghiệp vụ ứng phó trong tình huống khẩn cấp; nghiệp vụ cấp cứu, phòng cháy, chữa cháy; Võ thuật; cách sử dụng công nghệ hỗ trợ…..

Điều 5: Tiêu chuẩn đối với công việc

– Bên B phải đảm bảo được an ninh, trật tự trong khu vực mình được giao nhiệm vụ.

– Kiểm soát được những người ra, vào khu vực.

– Không để xảy ra tình trạng mất hoặc hư hỏng tài sản trong khi vực đó.

– Đảm bảo luôn nắm bắt được tình hình chung của toàn bộ khu vực mình được giao bảo vệ

– Bên B sẽ thực hiện đúng và đầy đủ các công việc trong phạm vi công việc hai bên đã thoả thuận tại Điều 3.

– Bên B thực hiện công việc đúng thời gian đã quy định trong Hợp đồng này,

– Nếu công việc vượt ngoài tầm kiểm soát và quyền hạn của mình, bên B phải báo cho bên A để xem xét trước khi tự ý thực hiện.

Điều 6: Chi phí và phương thức thanh toán

a, Bên A và bên B đã thoả thuận và cùng ý đưa ra giá trị cho Hợp đồng này là………………… …………………………………..VNĐ

(Bằng chữ:………………….. ……………………………………Việt Nam Đồng)

Chi phí trên đã bao gồm:…………………………………….

Chi phí trên chưa bao gồm:……………………………………

b, Hình thức thanh toán (tiền mặt/chuyển khoản):………………………..

Số tài khoản:………………………………….

Ngân hàng:……………………………….

c, Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán có thể thanh toán một lần, theo tháng hoặc theo năm

Ngày thanh toán sẽ vào ngày …… tháng …… năm…….

Điều 7: Chế độ, phúc lợi cho nhân viên

– Nhân viên có khoảng thời gian nghỉ ngơi trong ngày là …..h. Từ ……h đến ……h

– Nhân viên có phòng nghỉ ngơi và không gian sinh hoạt riêng

– Được phụ cấp tiền ăn và tiền thưởng hàng tháng

– Nhân viên được hưởng phúc lợi về bảo hiểm

Điều 8: Cam kết của các bên

8.1 Cam kết bên A

– Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

– Cam kết thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm, lương, thưởng, cho bên B.

– Nếu bên B muốn di dời vị trí công việc thì phải báo trước cho bên A tối thiểu là … ngày theo thoả thuận của các bên.

8.2 Cam kết bên B

– Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên B đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với tính xác thực của những thông tin này khi có thiệt hại xảy ra.

– Không tiết lộ các thông tin bảo mật ( nếu có), thông tin nội bộ của bên A cho bất kỳ bên thứ 3 khác không có thẩm quyền tiếp nhận.

– Không được bỏ giữa chừng hoặc nhờ người thay thế khi chưa có sự cho phép từ phía bên A, trừ trường hợp bất khả kháng (sức khoẻ yếu).

– Cam kết làm việc cho đến hết thời hạn đã quy định trong Hợp đồng này, trừ trường hợp bất khả kháng.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B thực hiện công việc của mình

– Trong thời gian bên B thực hiện nhiệm vụ, bên A chỉ định một đại diện có trách nhiệm để tiếp nhận những yêu cầu và báo cáo của bên B liên quan đến an ninh cơ quan

– Có trách nhiệm thông báo cho bên B về bất cứ mối nguy hiểm nào của nhận viên bảo vệ của bên B mà bên A xét thấy có khả năng đe doạ hay làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh của bên B

– Bên A sẽ hỗ trợ những yêu cầu của bản vệ bên B nhằm cải thiện hoặc thực thu những biện pháp an ninh tại cơ quan

– Thanh toán đủ và đúng thời gian như đã thoả thuận

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Chỉ định một người đại diện để làm việc với bên A, chịu trách nhiệm liên đối trong trường hợp nhân viên của mình có hành vi trái pháp luật, thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại cho bên A

– Cung cấp trang thiết bị cần thiết, đồng phục cho lực lượng bảo vệ của mình trong quá trình làm nhiệm vụ

– Thực hiện bố trí đầy đủ số lượng nhân viên bảo vệ theo yêu cầu để đảm nhiệm công việc

– Chịu trách nhiệm đối với các khoản thuế, bảo hiêm, các phúc lợi xã hội theo pháp luật lao động đối với nhân viên của mình được bổ nhiệm tại cơ quan của A

– Cung cấp lực lượng hỗ trợ khi bên A yêu cầu. Việ thay đổi nhân viên không đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ phải báo trước bằng văn bản và chỉ được thay đôi khi có sự đồng ý của A

– Bên B có quyênd từ chối các yêu cầu về việc bảo vệ cho bất cứ hành vi nào của bên A nếu xét thấy hành vi đó vi phạm pháp luật

Điều 11: Bảo mật thông tin

Trong thời gian làm việc, nhân viên bảo vệ phía bên B có cơ hội được tiếp cận gần đến những tài liệu, thông tin của cơ quan. Cho nên nếu trong trường hợp thông tin, tài liệu của cơ quan bị tiết lộ ra ngoài do nguyên nhân từ phía nhân viên bên B thì bân A có quyền đình chỉ hợp đồng và yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại xảy ra đúng theo quy định của pháp luật

Điều 12: Các công cụ hỗ hợ cho nhân viên bảo vệ

Các công cụ hỗ trợ cả hai bên đã thoả thuận để cung cấp cho nhân viên bao gồm:

– Dùi cui kim loại;

– Dùi cui cao su;

– Đồng phục

– Đèn pin

– Bộ đàm từ xa

– Bộ sơ cứu tại chỗ

– Bình xịt hơi cay

Điều 13: Trường hợp rủi ro

– Trong trường hợp xảy ra sự cố với nguyên nhân khách quan làm hư hại tài sản, ảnh hưởng tới sức khoẻ của nhân viên bên B thì bên A sẽ chịu trách nhiệm cho những thiệt hại này.

– Trường hợp xảy ra sự cố do lỗi bất cẩn, thiếu tập trung của bên B gây ra thiệt hại thì bên B sẽ chịu trách nhiệm cho những thiệt hại này.

– Những thiệt hại vì các nguyên nhân khác, hai bên sẽ chịu trách nhiệm theo như đã cam kết tại Điều 7.

Điều 14: Vi phạm và phạt vi phạm hợp đồng

– Trường hợp bên A thanh toán cho phía bên B chậm hơn so với ngày thanh toán thoả thuận trong hợp đồng ….. ngày thì bên A phải chịu thêm khoản phí với lãi suất là …..%

– Trường hợp bên B chậm thanh toán …. Ngày thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bên A bồi thường do vi phạm với số tiền tương đương …….% so với giá trị hợp đồng

– Bên A không chịu trách nhiệm bồi thường nếu đã thông báo trước bằng văn bản về khuyến cáo hay những điều nguy hiêm đáng nghi gờ sẽ xảy ra cho bên B mà bên B không khắc phục triệt để

Điều 15: Chấm dứt hợp đồng

– Khi các bên thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này và đi đến thủ tục thanh lí hợp đồng.

– Khi một bên vi phạm hợp đồng dẫn đến Hợp đồng không thể thực hiện được thì phía bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

– Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các bên.

– Hợp đồng không thực hiện được do có hành vi vi phạm pháp luật

Điều 16: Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản.

Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 17: Trường hợp bất khả kháng

a, Sự kiện bất khả kháng được hiểu là những sự việc xảy ra một cách khách quan, không thểlường trước được bao gồm: nhưng không hạn chế các sự kiện như thiên tai, hỏa hoạn,

động đất, chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang…gây ảnh hưởng đến việc thực hiện

quyền và nghĩa vụ của các bên trong Hợp đồng này.

b, Bên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất khả kháng trong vòng………ngày kể từ

ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng phải thông báo bằng văn bản cho bên kia.

c, Hai Bên có thể thoả thuận để Bên bị ảnh hưởng bởi bất khả kháng được quyền trì hoãn,

kéo dài việc thực hiện nghĩa vụ trong trong một thời gian phù hợp hoặc áp dụng các biện

pháp khắc phục khác phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm đó.

d, Các Bên được miễn trừ trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình, hoặc chậm trễ thực hiện nghĩa vụ do các nguyên nhân bất khả kháng gây ra, trừ trường hợp bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng vi phạm nghĩa vụ thông báo quy định tại

Điều 18: Các điều khoản khác

– Hợp đồng này có hiệu lực bắt đầu từ ngày …… tháng ….. năm ……

– Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thanh nghĩa vụ của mình hoặc có thoả thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng

– Hợp đồng này được làm thành ……… bản, có giá trị pháp lí như nhau. Mỗi bên giữ ……… bản để làm căn cứ.

BÊN THUÊ A                                            BÊN CHO THUÊ B

  (Chữ kí)                                                          (Chữ kí)

6. Mẫu Hợp đồng bảo vệ trường học theo Nghị định 161

Hợp đồng 161 là hợp đồng được ký kết giữa người sử dụng lao động và người lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP. Nghị định này có một số thay đổi về chế độ tiền lương mới nhất, những cá nhân đang ký kết hợp đồng theo Nghị định trước đó sẽ phải ký lại hợp đồng mới hoặc chuyển đổi loại hợp đồng theo Nghị định 161.

Bảng lương hợp đồng theo Nghị định 161: Đối với cá nhân đang thực hiện HĐLĐ 68 áp dụng bảng lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì chuyển sang thực hiện ký HĐLĐ mới theo Nghị định 161.

Căn cứ để xác định mức lương trong hợp đồng mới bằng tổng thu nhập hiện hưởng gồm hệ số lương hiện hưởng cộng với phụ cấp công vụ, được quy đổi ra số tiền, cụ thể như sau:

– Nếu mức lương trong hợp đồng mới thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì được điều chỉnh lên bằng mức lương tối thiểu vùng.

– Nếu mức lương trong hợp đồng mới cao hơn mức lương tối thiểu vùng thì bằng tổng thu nhập hiện hưởng của người lao động.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

HỢP ĐỒNG BẢO VỆ TRƯỜNG HỌC

Số:…../HĐBVTH

Căn cứ theo Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015

Căn cứ theo Luật Lao động 2019

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 năm 2005

– Căn cứ nghị định Nghị định số 161/2018/NĐ-CP

– Căn cứ vào các Thông tư, Nghị định khác có liên quan

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên, hôm nay ngày … tháng …. .năm …. chúng tôi bao gồm:

I, BÊN THUÊ A

– Trường học: ……………………………………………………………………..

– Người đại diện: ………………………………………………………………….

– Chức vụ: …………………………………………………………………………

– Mã số thuế:………………………………………………Fax:………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

– Số điện thoại: ……………………………………………………………………

– Emai: ……………………………………………………………………………. 

II, BÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ B

– Tên công ty: …………………………………………………………………..

– Người đại diện: ………………………………………………………………….

– Chức vụ: …………………………………………………………………………

– Mã số thuế:………………………………………………Fax:………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

– Số điện thoại: ……………………………………………………………………

– Emai: ……………………………………………………………………………. 

(Nếu họ là thể nhân thì trình bày như sau:

– Họ tên: …………………………………………………………………………..

– Năm sinh: ………………………………………………………………………..

– Số CCCD/CMT: …………………………………………………………………

– Ngày cấp: ………………………………………Nơi cấp………………………..

– Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………

– Số điện thoại: …………………………………………………………………..)

Theo như thoả thuận thì hai bên A và B đã đồng ý đi đến việc kí kết hợp dịch vụ bảo vệ cơ quan gồm những điều khoản và nội dung như sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Mục đích công việc bảo vệ: Bên A thuê dịch vụ bảo vệ phí bên B với mục đích là bảo vệ…………………………………………………………………………..

Địa điểm bảo vệ…………………………………………………………………..

Bên A sẽ chi tra phí dịch vụ bảo vệ cho phía bên B khi đáp ứng đầy đủ các nhu cầu

Điều 2: Thực hiện công việc

Theo như điều 1 công việc mà bảo vệ cần phải làm là:

1. Bảo vệ toàn bộ tài sản, CSVC của nhà trường.

2. Giữ chìa khóa cửa phòng học; Mở, đóng cửa buổi sáng và buổi chiều của các lớp học.

3. Thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra toàn bộ CSVC nhà trường ( nếu có hiện tượng nghi ngờ không ổn thì báo cáo ngay cho Hiệu trưởng để cùng phối hợp giải quyết).

4. Bảo vệ an ninh trật tự trường học.

Điều 3: Thời hạn hợp đồng

Thời hạn hợp đồng kéo dài trong vòng.…… năm

Thời gian bắt đầu công việc từ ngày …… tháng ……. năm

Đến ngày ……… tháng ……. năm …….

Điều 4: Thời giờ bảo vệ

Công việc được thực hiện trong 6 ngày/tuần, từ thứ hai đến thứ bảy

Việc bảo vệ hằng ngày được chia thành……. ca như sau:

– Ca 1: từ …… h đến …… h. Số lượng bảo vệ:……người

– Ca 2: từ …… h đến …… h. Số lượng bảo vệ:……người

– Ca 3: từ …… h đến …… h. Số lượng bảo vệ:……người

Số lượng vị trí bảo vệ có thể được xem xét và điều chỉnh để phục vụ tốt hơn mục tiêu đề ra

Điều 5: Yêu cầu đối với nhân viên

Để thực hiện công việc nêu trên phía bên B cần cử những nhân viên đáp ứng những điều kiện như sau”

– Lý lịch rõ ràng, không có tiền án tiền sự, có đạo đức nghề nghiệp

– Được huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ: Nghiệp vụ ứng phó trong tình huống khẩn cấp; nghiệp vụ cấp cứu, phòng cháy, chữa cháy; Võ thuật; cách sử dụng công nghệ hỗ trợ…..

Điều 6: Tiêu chuẩn đối với công việc

– Bên B phải đảm bảo được an ninh, trật tự trong khu vực mình được giao nhiệm vụ.

– Kiểm soát được những người ra, vào khuôn viên trường

– Không để xảy ra tình trạng mất hoặc hư hỏng tài sản trong khi vực đó.

– Đảm bảo luôn nắm bắt được tình hình chung của ngôi trường

– Bên B thực hiện công việc đúng thời gian đã quy định trong Hợp đồng này,

– Nếu công việc vượt ngoài tầm kiểm soát và quyền hạn của mình, bên B phải báo cho bên A để xem xét trước khi tự ý thực hiện.

Điều 7: Chi phí và phương thức thanh toán

a, Bên A và bên B đã thoả thuận và cùng ý đưa ra giá trị cho Hợp đồng này là………………… …………………………………..VNĐ

(Bằng chữ:………………….. ……………………………………Việt Nam Đồng)

Chi phí trên đã bao gồm:…………………………………….

Chi phí trên chưa bao gồm:……………………………………

b, Hình thức thanh toán (tiền mặt/chuyển khoản):………………………..

Số tài khoản:………………………………….

Ngân hàng:……………………………….

c, Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán có thể thanh toán một lần, theo tháng hoặc theo năm

Ngày thanh toán sẽ vào ngày …… tháng …… năm…….

Điều 8: Chế độ, phúc lợi cho nhân viên

– Nhân viên có khoảng thời gian nghỉ ngơi trong ngày là …..h. Từ ……h đến ……h

– Nhân viên có phòng nghỉ ngơi và không gian sinh hoạt riêng

– Được phụ cấp tiền ăn và tiền thưởng hàng tháng

– Nhân viên được hưởng phúc lợi về bảo hiểm

Điều 9: Cam kết của các bên

9.1. Cam kết bên A

– Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

– Cam kết thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm, lương, thưởng, cho bên B.

– Nếu bên B muốn di dời vị trí công việc thì phải báo trước cho bên A tối thiểu là … ngày theo thoả thuận của các bên.

9.2. Cam kết bên B

– Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên B đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với tính xác thực của những thông tin này khi có thiệt hại xảy ra.

– Không tiết lộ các thông tin bảo mật ( nếu có), thông tin nội bộ của bên A cho bất kỳ bên thứ 3 khác không có thẩm quyền tiếp nhận.

– Không được bỏ giữa chừng hoặc nhờ người thay thế khi chưa có sự cho phép từ phía bên A, trừ trường hợp bất khả kháng (sức khoẻ yếu).

– Cam kết làm việc cho đến hết thời hạn đã quy định trong Hợp đồng này, trừ trường hợp bất khả kháng.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B thực hiện công việc của mình

– Trong thời gian bên B thực hiện nhiệm vụ, bên A chỉ định một đại diện có trách nhiệm để tiếp nhận những yêu cầu và báo cáo của bên B liên quan đến an ninh cơ quan

– Có trách nhiệm thông báo cho bên B về bất cứ mối nguy hiểm nào của nhận viên bảo vệ của bên B mà bên A xét thấy có khả năng đe doạ hay làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh của bên B

– Bên A sẽ hỗ trợ những yêu cầu của bản vệ bên B nhằm cải thiện hoặc thực thu những biện pháp an ninh tại cơ quan

– Thanh toán đủ và đúng thời gian như đã thoả thuận

Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Chỉ định một người đại diện để làm việc với bên A, chịu trách nhiệm liên đối trong trường hợp nhân viên của mình có hành vi trái pháp luật, thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại cho bên A

– Cung cấp trang thiết bị cần thiết, đồng phục cho lực lượng bảo vệ của mình trong quá trình làm nhiệm vụ

– Thực hiện bố trí đầy đủ số lượng nhân viên bảo vệ theo yêu cầu để đảm nhiệm công việc

– Chịu trách nhiệm đối với các khoản thuế, bảo hiêm, các phúc lợi xã hội theo pháp luật lao động đối với nhân viên của mình được bổ nhiệm tại cơ quan của A

– Cung cấp lực lượng hỗ trợ khi bên A yêu cầu. Việ thay đổi nhân viên không đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ phải báo trước bằng văn bản và chỉ được thay đôi khi có sự đồng ý của A

– Bên B có quyênd từ chối các yêu cầu về việc bảo vệ cho bất cứ hành vi nào của bên A nếu xét thấy hành vi đó vi phạm pháp luật

Điều 12: Bảo mật thông tin

Trong thời gian làm việc, nhân viên bảo vệ phía bên B có cơ hội được tiếp cận gần đến những tài liệu, thông tin của nhà trường. Cho nên nếu trong trường hợp thông tin, tài liệu của nhà trường bị tiết lộ ra ngoài do nguyên nhân từ phía nhân viên bên B thì bân A có quyền đình chỉ hợp đồng và yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại xảy ra đúng theo quy định của pháp luật

Điều 13: Các công cụ hỗ hợ cho nhân viên bảo vệ

Các công cụ hỗ trợ cả hai bên đã thoả thuận để cung cấp cho nhân viên bao gồm:

– Dùi cui

– Đồng phục

– Đèn pin

– Bộ đàm từ xa

– Bộ sơ cứu tại chỗ

– Bình xịt hơi cay

Điều 14: Trường hợp rủi ro

– Trong trường hợp xảy ra sự cố với nguyên nhân khách quan làm hư hại tài sản, ảnh hưởng tới sức khoẻ của nhân viên bên B thì bên A sẽ chịu trách nhiệm cho những thiệt hại này.

– Trường hợp xảy ra sự cố do lỗi bất cẩn, thiếu tập trung của bên B gây ra thiệt hại thì bên B sẽ chịu trách nhiệm cho những thiệt hại này.

– Những thiệt hại vì các nguyên nhân khác, hai bên sẽ chịu trách nhiệm theo như đã cam kết tại Điều 9.

Điều 15: Vi phạm và phạt vi phạm hợp đồng

– Trường hợp bên A thanh toán cho phía bên B chậm hơn so với ngày thanh toán thoả thuận trong hợp đồng ….. ngày thì bên A phải chịu thêm khoản phí với lãi suất là …..%

– Trường hợp bên B chậm thanh toán …. Ngày thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bên A bồi thường do vi phạm với số tiền tương đương …….% so với giá trị hợp đồng

– Bên A không chịu trách nhiệm bồi thường nếu đã thông báo trước bằng văn bản về khuyến cáo hay những điều nguy hiêm đáng nghi gờ sẽ xảy ra cho bên B mà bên B không khắc phục triệt để

Điều 16: Chấm dứt hợp đồng

– Khi các bên thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này và đi đến thủ tục thanh lí hợp đồng.

– Khi một bên vi phạm hợp đồng dẫn đến Hợp đồng không thể thực hiện được thì phía bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

– Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các bên.

– Hợp đồng không thực hiện được do có hành vi vi phạm pháp luật

Điều 17: Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản.

Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 18: Trường hợp bất khả kháng

a,Sự kiện bất khả kháng được hiểu là những sự việc xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được bao gồm: nhưng không hạn chế các sự kiện như thiên tai, hỏa hoạn, động đất, chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang…gây ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong Hợp đồng này.

b, Bên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất khả kháng trong vòng………ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng phải thông báo bằng văn bản cho bên kia.

c, Hai Bên có thể thoả thuận để Bên bị ảnh hưởng bởi bất khả kháng được quyền trì hoãn,

kéo dài việc thực hiện nghĩa vụ trong trong một thời gian phù hợp hoặc áp dụng các biện pháp khắc phục khác phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm đó.

d, Các Bên được miễn trừ trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình, hoặc chậm trễ thực hiện nghĩa vụ do các nguyên nhân bất khả kháng gây ra, trừ trường hợp bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng vi phạm nghĩa vụ thông báo quy định tại

Điều 19: Các điều khoản khác

– Hợp đồng này có hiệu lực bắt đầu từ ngày …… tháng ….. năm ……

– Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thanh nghĩa vụ của mình hoặc có thoả thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng

– Hợp đồng này được làm thành ……… bản, có giá trị pháp lí như nhau. Mỗi bên giữ ……… bản để làm căn cứ.

BÊN THUÊ A                                            BÊN CHO THUÊ B

  (Chữ kí)                                                          (Chữ kí)

Hợp đồng bảo vệ trường mầm non là thỏa thuận giữa bên cung cấp dịch vụ bảo vệ hoặc cá nhân với cơ sở giáo dục trường mầm non

7. Mẫu Hợp đồng bảo vệ trường mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG BẢO VỆ TRƯỜNG MẦM NON

(Số: …/2020/HDDV)

 • Căn cứ Luật Lao động 2012;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2020, tại … , chúng tôi gồm:………………..

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN A): TRƯỜNG MẦM NON…

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………..

Đại diện:……………………………………………………..Chức vụ:………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản: ……………………………………………………….  Tại ngân hàng:……………

Chi nhánh: …………………………………………………………………………………………………

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B): CÔNG TY ….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………….

Đại diện: ……………………………………………………………. Chức vụ:………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ………………………………………..Tại ngân hàng: ………………………

Chi nhánh:……………………………………………………………………………………………….

Hai bên thống nhất, thỏa thuận và cùng nhau ký kết hợp đồng có nội dung như sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A thuê Bên B thực hiện dịch vụ: cử nhân viên bảo vệ trường mầm non bao gồm: an ninh, tài sản, trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ và sự an toàn của cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh của Bên A

Điều 2. CÁCH THỰC THỰC HIỆN

Từ ngày…/…/2020 đến ngày …/…/202…

Thời gian làm việc: … giờ/ngày (từ … giờ đến … giờ)

Địa điểm làm việc:

Công việc phải làm như Điều 1  và :

1. Bảo vệ toàn bộ tài sản, CSVC của nhà trường.

2. Giữ chìa khóa cửa 8 phòng học; Mở, đóng cửa buổi sáng và buổi chiều của các lớp học.

3. Thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra toàn bộ CSVC nhà trường ( nếu có hiện tượng nghi ngờ không ổn thì báo cáo ngay cho Hiệu trưởng để cùng phối hợp giải quyết).

4. Bảo vệ an ninh trật tự trường học.

Điều 3: CHI PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • Mức lương chính: … VNĐ/tháng
 • Trong trường hợp Bên A thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, khoản phí sẽ được thanh toán cho Bên B tại tài khoản với thông tin như sau:

Tên  tài khoản          : ….

Số tài khoản             : ….

Ngân hàng                : …        Chi nhánh: …    

Cú pháp chuyển tiền  : Tên cty viết tắt – MST- SĐT- Số hợp đồng

Điều 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 • Chịu trách nhiệm thanh toán phí dịch vụ cho bên B theo Điều 3 của Hợp đồng
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên B thực hiện không đúng yêu cầu công việc của bên A hoặc bên B có hành vi vi phạm pháp luật.
 • Tích cực phối hợp với bên B giải quyết công việc khi được yêu cầu.
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật
 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều cam kết trong hợp đồng.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng.

Điều 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng.
 • Tiến hành các nghiệp vụ nhằm bảo vệ theo đúng yêu cầu của bên A
 • Chấp hành nội quy, kỷ luật lao động do nhà trường quy định.
 • Thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, thực hiện nếp sống văn hóa nơi công sở.
 • Quản lý học sinh trong các giờ học đúng nội quy nhà trường (không để học sinh ra khỏi cổng trường khi chưa được phép cuat Ban giám hiệu, không để khách đến liên hệ công tác ra vào tự do và đi xe máy, xe đạp trong khu vực trường).
 • Bảo đảm giữ uy tín, bí mật kinh doanh và những thông tin khác cho/của bên A.
 • Thông báo kịp thời với ban giám hiệu nhà trường về những dấu heieju bất thường hoặc sự cố xảy ra để phối hợp, có biện pháp ngăn ngừa, ngăn chặn, khắc phục hậu quả.
 • Bồi thường thiệt hại do nhân viên bảo vệ gây ra cho A
 • Bồi thường vi phạm HĐ hoặc mất mát về tài sản, cơ sở vật chất nhà trường.

Điều 6: ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này đương nhiên chấm dứt mà không cần thông báo trước nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Kết thúc thời hạn Hợp đồng theo Điều 2 của Hợp đồng này.

b. Các bên có thỏa thuận bằng văn bản chấm dứt Hợp đồng.

Điều 7: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VÀ PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Do một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Hợp đồng bảo vệ trường mầm non này thì Bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại cho Bên bị vi phạm theo quy định.

Trường hợp bên B không thông báo, vi phạm quy định tại điều … mà gây hậu quả nghiêm trọng, bên B sẽ bồi thường thiệt hại cho sự việc xảy ra.

Điều 8:  GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này trước tiên được giải quyết bằng thương lượng. Nếu trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Điều 9: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi các điều khoản trong Hợp đồng thì phải thông báo cho Bên kia biết trước ít nhất là 03 (ba) ngày bằng văn bản. Sau khi đã thảo luận và thống nhất, nếu xét thấy cần thiết, các Bên sẽ ký các phụ lục bổ sung cho Hợp đồng này. 

Điều 10: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có 03 (b) trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
….

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com