Mẫu giấy xin nhận lại chứng chỉ dược của cơ sở y tế Hà Nội

5/5 - (3 bình chọn)

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với thắc mắc của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý

– Thông tư số 10/2013/TT-BYT ngày 29 tháng 3 năm 2013 quy định về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược của Bộ trưởng Bộ y tế

Luật sư tư vấn

Việc xin mãu giấy cấp lại chứng chỉ dược của Sở y tế Hà Nội, bạn có thể tham khảo và dowload tại phụ lục 1, mẫu số 1a/ĐĐN-CC được đính kèm tại Thông tư số 10/2013/TT-BYT. Đây là mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề dược lần đầu: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=46947

Trong trường hợp, bạn làm mất, làm hỏng chứng chỉ hành nghề nay muốn xin cấp lại chứng chỉ mới thì bạn có thể tham khảo và dowload mẫu tại phụ lục số 1b/ĐN-CLCC được đính kèm tại Thômg tư số 10/2013/TT-BYT

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191