Mẫu đơn phản ảnh cơ sở kinh doanh gây tiếng ồn

Xếp hạng post

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

                                                                            ……, ngày…. tháng…. năm….

ĐƠN PHẢN ÁNH CƠ SỞ KINH DOANH GÂY TIẾNG ỒN

  • Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2014;
  • Căn cứ Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Kính gửi: – Phòng Văn hoá thông tin phường……………

– Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường……………

          – Công an phường ………………

Tôi tên là:……………………………                             Sinh ngày:……………………..

Chứng minh nhân dân số:……………

Địa chỉ thường trú:………………………

Nơi ở hiện tại:……………………

Số điện thoại:…………………

Tôi làm đơn này xin phản ánh với các cơ quan một sự việc như sau:

Tôi hiện đang là chủ căn hộ số…… đường……, phường……, quận,………Từ ngày….. tháng…… năm…….đến nay, cơ sở kinh doanh…….. tại số nhà…… đường…. hoạt động kinh doanh gây ra tiếng ra tiếng ồn rất lớn và kéo dài. Điều này gây ảnh hưởng tới các hoạt động sinh hoạt cũng như sức khoẻ, tâm lý của các thành viên trong gia đình chúng tôi.

Căn cứ khoản 8 Điều 7 Luật Bảo vệ môi trường 2014 quy định:

“Điều 7. Những hành vi bị nghiêm cấm

8. Gây tiếng ồn, độ rung vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

….”

Căn cứ Điều 17 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:

Điều 17. Vi phạm các quy định về tiếng ồn

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 02 dBA.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 02 dBA đến dưới 05 dBA.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 05 dBA đến dưới 10 dBA.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 10 dBA đến dưới 15 dBA.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 15 dBA đến dưới 20 dBA.

6. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 20 dBA đến dưới 25 dBA.

7. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 25 dBA đến dưới 30 dBA.

8. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 30 dBA đến dưới 35 dBA.

9. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 35 dBA đến dưới 40 dBA.

10. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn trên 40 dBA.

11. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 8, 9 và 10 Điều này.

12. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra;

b) Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại Điều này.

Căn cứ quy định trên, tôi nhận thấy hành vi của cơ sở kinh doanh này tạo tiếng ồn gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, tinh thần của gia đình chúng tôi. Do vậy tôi làm đơn này xin phản ánh sự việc tới quý cơ quan và kính mong cơ quan:

– Tiến hành kiểm định, đo đạc kỹ thuật trường hợp vi phạm này về tiếng ồn vượt chuẩn kỹ thuật môi trường.

– Xử phạt hành chính hành vi gây tiếng ồn vượt chuẩn theo định mức được quy định trong Nghị định này.

– Yêu cầu cơ sở kinh doanh chấm dứt hành vi gây tiếng ồn và có các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự khu dân cư.

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên đều là đúng sự thật và tôi xin chịu mọi trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu kèm theo                                                       Người làm đơn

– Ý kiến của Tổ trưởng tổ dân phố;                                    (ký và ghi rõ họ tên)

– Ý kiến của hộ gia đình xung quanh;

– Video, hình ảnh, bằng chứng chứng minh.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com