Mẫu biên bản xác nhận sự việc

Xếp hạng post

Mẫu biên bản xác nhận sự việc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

BIÊN BẢN XÁC NHẬN SỰ VIỆC

(V/v:………………………)

Vào lúc…… giờ ngày… tháng… năm… tại……………….., tiến hành lập biên bản xác minh về sự việc……………

I – Thành phần tham gia

  • Người lập biên bản:

 Ông (bà): …………………………………………… chức danh:…………………

  • Người chứng kiến:

Ông (bà): ……………………………………………. chức danh:………………….

Số CMND:…………………… cấp ngày ……/……../…….. tại …………………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………..

  • Người liên quan đến vụ việc:

Ông (bà): ………………………………………………….…. chức danh:………..

Số CMND:………………………cấp ngày ……/……../…….. tại …………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

II – Nội dung xác nhận

Tiến hành lập biên bản xác nhận vụ việc với những nội dung sau đây:

  • Diễn biến của sự việc xảy ra

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

  • Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

  • Nguyên nhân

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

  • Thiệt hại về vật chất (nếu có)

………………………………………………………………………………………….

  • Tang vật (nếu có)

………………………………………………………………………………………….

III – Ý kiến của người có liên quan

………………………………………………………………………………………….

Biên bản được lập thành ……. bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản kết thúc hồi ………. giờ ……. cùng ngày, mọi người có tên trên xác nhận sự việc, cùng ký tên dưới đây:

Người chứng kiếnNgười có liên quanNgười lập biên bản
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)(ký, ghi rõ họ tên)
SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com