Mẫu biên bản nghiệm thu sửa chữa tàu biển

Xếp hạng post

Mẫu biên bản nghiệm thu sửa chữa tàu biển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU SỬA CHỮA TÀU BIỂN

Hôm nay ngày….tháng….năm…..tại địa điểm:………….

Chúng tôi gồm:

Bên A (Bên yêu cầu sửa chữa):

Ông/bà:…………………..

Địa chỉ: ………………………

Điện thoại: ………………

Mã số thuế:…………………….

Số tài khoản:………………..

Ngân hàng:…………………….

Bên B( Bên nhận sửa chữa):

Ông/bà:……………………..

Địa chỉ: ………………………..

Điện thoại: …………………………..

Mã số thuế:……………………………..

Số tài khoản:…………………………….

Ngân hàng:                   

1.Thời gian nghiệm thu

Bắt đầu: …giờ…..ngày…..tháng…..năm…..

Kết thúc:……giờ……ngày……tháng…….năm…….

2.Nội dung nghiệm thu

-Thông tin tàu biển cần sửa chữa

-Những bộ phận hư hỏng cần sửa chữa

-Những bộ phận cần thay thế phụ tùng khác

-Chất lượng sửa chữa với các bộ phận sửa chữa, thay thế

-Chất lượng bảo đảm vận hành

-Kiểm tra thông số kĩ thuật khi vận hành thử

-Các lỗi sai sót (nếu có):

-Bảo hành khi có hư hỏng, sai sót về chất lượng, về kỹ thuật

Tât cả sẽ dựa theo  quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 101:2018/bgtvt về cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển và tiêu chuản mà các bên thỏa thuận với nhau.

3.Kết luận

Chấp thuận bản nghiệm thu:

-Bên B đã sửa chữa tàu biển theo đúng như yêu cầu của bên A

-Bên A đồng ý nghiệm thu cho bên B danh mục sửa chữa đúng cam kết

-Biên bản này được thành lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lí như nhau.

Không chấp thuận bản nghiệm thu :

+Khi bên B không đáp ứng đủ các yêu cầu của bên A, vẫn còn xảy ra các lỗi trong quá trình vận hành thử. Bên A sẽ yêu cầu bên B sửa chữa ô tô lại và nghiệm thu lần 2.

Đại diện bên AĐại diện bên B
SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com