Khái niệm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Xếp hạng post

Khái niệm công dân

Công dân là sự xác định một thể nhân về mặt pháp lý thuộc về một nhà nước nhất định. Từ việc xác định này, công dân của một quốc gia được hưởng chủ quyền của nhà nước đó và được nhà nước bảo hộ quyền lợi khi ở trong nước cũng như khi ở nước ngoài.

Khái niệm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là những quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp trên các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hoá, là cơ sở để thực hiện các quyền và nghĩa vụ cụ thể khác của công dân và cơ sở chủ yếu để xác định địa vị pháp lí của công dân.

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được chia thành 3 nhóm là các quyền dân sự, chính trị; các quyền kinh tế, xã hội, văn hoá và các nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Đặc điểm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

+Thường được xuất phát từ các quyền tự do thiêng liêng và bất khả xâm phạm của con người như quyền được sống, quyền tự do, quyền được mưu cầu hạnh phúc…

+Nghĩa vụ cơ bản của công dân là nghĩa vụ tối thiểu công dân phải thực hiện đối với nhà nước và là tiền đề để đảm bảo cho các quyền cơ bản của công dân được thực hiện.

+Được quy định trong Hiến pháp, là cơ sở để xác nhận địa vị pháp lí của công dân.

+Là nguồn phát sinh các quyền và nghĩa vụ khác của công dân.

+Thể hiện tính dân chủ, nhân đạo và tiến bộ của nhà nước.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191